Európska komisia pripravila stratégiu pre „uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe“. Jednotný súbor pravidiel pre uchovávanie dát či prevádzku aplikácií na vzdialených serveroch má do roku 2020 zvýšiť HDP únie o 160 miliárd eur ročne (približne o jedno percento). Zároveň má viesť k čistému prírastku 2,5 milióna pracovných miest.

Cloud computing má podľa komisie množstvo výhod. Používatelia predovšetkým nemusia kupovať alebo prevádzkovať drahé servery a systémy na uchovávanie dát. Komisia uvádza, že viac ako 80 percent podnikov, ktoré využívajú túto technológiu, zaznamenalo 10- až 20-percentný pokles nákladov na IT. Pätine firiem sa podarilo ušetriť dokonca viac ako 30 percent.

Na druhej strane, EÚ podľa komisie v súčasnosti potenciál cloud computingu nevyužíva v plnej miere. Tvrdí, že mnohé podniky odrádza neistota ohľadom bezpečnosti údajov a ich presunu medzi rôznymi cloudovými poskytovateľmi. Je presvedčená, že nová stratégia tieto riziká rieši.

Stratégia má štyri hlavné ciele. Po prvé, má zabezpečiť, aby používatelia mohli presúvať svoje dáta medzi viacerými poskytovateľmi, prípadne ich vymazať. V tejto súvislosti sa uvažuje nad reformou technických noriem. Stratégie má tiež zaviesť celoeurópske osvedčenia pre dôveryhodných poskytovateľov cloudových služieb a vypracovať vzorové zákaznícke zmluvy s jasnými právnymi záväzkami.

Ostatným cieľom - v zmysle posledný, ale nie najmenší - je vytvoriť európske verejno-súkromné partnerstvo pre cloud computing. Kúpna sila verejného sektora s 20 percentami všetkých výdavkov na IT by podľa komisie mala pomôcť pri vytváraní európskeho trhu s cloudom ako aj zvýšiť šance európskych poskytovateľov v konkurencii zo zahraničia, najmä USA.

Do konca roku 2013 by malo byť jasné, či sú na podporu cloud computingu potrebné ďalšie opatrenia alebo právne predpisy. Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla, že cloud znamená pre hospodárstvo únie prevratnú zmenu: „Bez opatrení na úrovni EÚ bude každý členský štát nútený konať sám a príde o hospodárske zisky vo výške desiatok miliárd eur.“

Oznámenie cloudovej stratégie nadväzuje na tohtoročný návrh komisie na aktualizáciu pravidiel ochrany údajov. V nasledujúcich mesiacoch by komisia prísť aj s európskou stratégiou kybernetickej bezpečnosti.

Foto na titulke - Flickr.com/Akakumo