Slovensko bezodkladne potrebuje prijatie účinných reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva a justície. Zdôraznili to zahraničné obchodné komory v spoločnom vyhlásení. Vládu vyzývajú, aby tieto reformy prijala urýchlene.

Modernizácia Slovenska

,,Apelujeme na to, aby sa čelní predstavitelia verejnej správy poučili z nedostatočného úsilia verejných inštitúcií za posledné viac ako dve dekády a v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou (EK) zamerali všetky svoje kapacity na naplnenie zmyslu reformného úsilia, ktorým má byť modernizácia Slovenska a opätovné dobiehanie životnej úrovne krajín EÚ vo všetkých spoločenských a ekonomických ukazovateľoch," zhrnuli komory.

Novinky z dieľne ministerstva financií v rámci pripravovanej daňovej reformy.
Neprehliadnite

Najsprofanovanejšie slovo, ktoré vládni politici milujú

Vyzdvihli, že Slovensko má bohaté skúsenosti s prípravou a schvaľovaním stratégií, následne však má problém s dosahovaním spoločenskej zhody na prioritách a napĺňaní cieľov. Od vlády preto chcú, aby spravili maximum pre získanie politickej a širšej spoločenskej podpory pre už schválené reformné plány vyjadrené v programovom vyhlásení vlády alebo v pláne obnovy.

Hazard s budúcnosťou

,,Ako tvorcovia ekonomických hodnôt zdôrazňujeme, že hospodársky model založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách je prekonaný vo všetkých krajinách strednej Európy. Dynamické technologické a spoločenské zmeny prinášajú nielen pre Slovensko výzvy v podobe vysokej miery digitalizácie, potrebných nových zručností, ako aj automatizácie procesov so širokými spoločenskými dosahmi," skonštatovali komory.

Na snímke  nemocnica v Skalici
Neprehliadnite

Vláda odobrila reformu zdravotníctva. Nemocnice rozdelia na viacero úrovní, žiadnu nezrušia

Pretrvávajúca kríza spojená s absenciou politickej jednoty na reformnom úsilí podľa nich hazarduje s budúcnosťou Slovenska, ktoré sa už pred nástupom pandémie nachádzalo na chvoste medzi krajinami OECD a EÚ pri kvalite školstva, zdravotníctva a justície.

,,Zlyhanie pri dosahovaní politickej podpory nutnej na realizáciu reforiem a investícií bude v neprospech SR a jej obyvateľov," poznamenali komory. Preto považujú za nevyhnutné, aby vláda počúvala stanoviská relevantných stavovských či zamestnávateľských organizácií.

swot analýza
Neprehliadnite

Na papieri to bude zase dobre vyzerať. Vláda chystá stratégiu inovácií naplnenú hromadou cieľov