Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2022 až 2024, ktorý v utorok odobrili poslanci Národnej rady SR vychádza z návrhu Ministerstva financií SR na roky 2022 až 2024. Výdavky úradu sú členené na bežné výdavky a kapitálové výdavky, teda na splatené nároky na mzdy zamestnancov úradu a na odmeny za výkon funkcie v úrade, zvyšok ide na bežné a kapitálové výdavky na činnosť úradu.

ZP Union. Ilustračné foto
Neprehliadnite

Union ZP podala podnet na ÚDZS pre podozrivé machinácie pri storno prihláškach

Návrh zároveň ráta na budúci rok s príjmami vo výške 64,5 milióna eur. Do návrhu sú zarátané aj zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Rozpočet príjmov úradu je tvorený z dvoch kategórií, a to z nedaňových príjmov (príjmy z činnosti úradu, úroky a iné nedaňové príjmy úradu) a z transferov (povinné príspevky od zdravotných poisťovní na činnosť úradu).

Úlohou úradu je monitorovať a dohliadať na systém zdravotnej starostlivosti, teda na dodržiavanie podmienok, za ktorých sa poskytuje zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť. Vykonáva tiež dohľad nad verejným zdravotným poistením ako celkom.

Na snímke očkovanie 3. dávkou vakcíny klientov Domova sociálnych služieb (DSS) v Barci v Košiciach 21. októbra 2021 proti ochoreniu COVID-19. FOTO TASR - František Iván
Neprehliadnite

Štátny ústav uzavrel piaty prípad úmrtia v súvislosti s očkovaním proti covidu-19