Union zdravotná poisťovňa (ZP) podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Dôvodom je obrovské množstvo požiadaviek na storno prihlášok, hoci samotné prihlášky do poisťovne nikto nepodal. Poisťovňa hovorí o podozrivých machináciách v rámci tohtoročnej prepoisťovacej kampane. TASR o tom informovala hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

„V priebehu pár dní pred koncom prepoisťovacej kampane nám bolo hromadne doručené veľké množstvo späťvzatí prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Celkovo išlo o takmer 9 800 kusov. Boli sme však veľmi prekvapení, keď sme zistili, že len minimum z nich sme dokázali spárovať s podanými prihláškami na zmenu zdravotnej poisťovne, ktoré evidujeme v našich databázach. Relevantných bolo nakoniec len 1 766 späťvzatí," skonštatoval Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione.

Späťvzatie podala aj mŕtva osoba

Mnohé doručené späťvzatia boli vypísané rovnakým typom písma, týkali sa osôb z rovnakej obce a boli doručované v jednej a tej istej obálke. „V jednom prípade bolo späťvzatie dokonca podané osobou, ktorá v čase podpisu už ani nežila. Zdravotná poisťovňa sa domnieva, že išlo o koordinovanú činnosť s cieľom ovplyvniť výsledky prepoisťovacej kampane," podotkla Union ZP. „Už teraz je teda jasné, že výsledok prepoisťovacej kampane výrazne ovplyvnia podozrivo stornované prihlášky," dodala Májeková.

Čo znamená prepoistenie

Prepoistenie v praxi znamená, že ak sa poistenec rozhodne vymeniť svoju zdravotnú poisťovňu za inú a podá do nej prihlášku, vždy existuje možnosť toto rozhodnutie v časovej lehote dodatočne zrušiť a podať tzv. späťvzatie. Vtedy sa podaná prihláška na zmenu stornuje a poistenec zostane v pôvodnej zdravotnej poisťovni, bez akejkoľvek zmeny.

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Pecka z Unionu! Získajte až 300 eur na vaše zuby a oči od zdravotnej poisťovne