Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) so znepokojením vníma sústavné snahy spomaliť a zabrzdiť vyšetrovanie mimoriadnej závažnej trestnej činnosti, ktorú vyšetrujú vyšetrovatelia NAKA pracovnej skupiny Očistec pod dozorom prokurátorov ÚŠP.

Sme presvedčení, že relevantné podozrenia týkajúce sa integrity vedených trestných stíhaní je potrebné preveriť. Malo by sa tak však diať len zákonným spôsobom a bez toho, aby bola verejnosť zavádzaná nepravdivými informáciami.

Ako to bolo so žiadosťou o kópiu spisu

Vyšetrovatelia pracovnej skupiny Očistec boli žiadaní o vyhotovenie fotokópie vyšetrovacieho spisu zo strany Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) len v jednej trestnej veci, a to dňa 23. 3. 2021. Táto žiadosť bola urgovaná dňa 3. 5. 2021 a dňa 4. 5. 2021 bola žiadosť vybavená a overený spisový materiál bol zaslaný na ÚIS. Stalo sa tak ešte pred zaistením vyšetrovacích spisov zo strany ÚIS dňa 11. 6. 2021.

Súdne pojednávanie s bývalým šéfom úradu Špeciálnej prokuratúry Dušanom Kováčikom na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Na snímke je Dušan Kováčík.
Neprehliadnite

Predsa len krivé navádzanie kajúcnikov? Troch sa vybrala zatknúť policajná inšpekčná služba

Ani táto žiadosť však nebola zaslaná špecializovaným tímom ÚIS, ale odborom boja proti korupcii a organizovanej kriminalite ÚIS. Žiadna iná žiadosť o poskytnutie vyšetrovacieho spisu zo strany ÚIS nebola nikdy pracovnej skupine Očistec zaslaná, čo vyplýva aj z evidencie v denníku vyšetrovacích spisov. Je preto pre nás zarážajúce, že sa do médií opakovane posúvajú informácie, ktoré sú v rozpore s objektívne verifikovateľným skutkovým stavom.

Návštevník NAKA Csaba Dömötör

Bez toho, aby sme mali ambíciu zasahovať do vyšetrovania, v ktorom vykonáva dozor iná súčasť prokuratúry, musíme stručne reagovať na zverejnené uznesenie o vznesení obvinenia špecializovaným tímom ÚIS.

Zo zverejneného uznesenia je zrejmé, že kľúčovým svedkom v danej veci je bývalý vedúci jedného z operatívnych oddelení NAKA Ján Kaľavský. Tento vypovedá, že známa SMS medzi ním a vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurillom zo dňa 22. 8. 2020 bola zaslaná ešte pred výsluchom svedka Csabu Dömötöra, a teda zápisnica z výsluchu tohto svedka zo dňa 20. 8. 2020 bola antedatovaná.

Samotné uznesenie však z evidencie vstupu osoby C. Dömötor konštatuje, že táto osoba bola v budove NAKA len dňa 18. 8. 2020 a dňa 20. 8. 2020 (teda v deň vykonania výsluchu). Rovnako sa dá objektívne z dátového súboru ustáliť presný čas, kedy bol výsluch tohto svedka uskutočnený. Je preto zrejmé, že výpoveď kľúčového svedka Jána Kaľavského je v rozpore s objektívnymi zabezpečenými dôkazmi.

NAKA - ilustračný obrázok
Neprehliadnite

Spieval kajúcnik Csaba D. falošne? Po akcii policajnej inšpekcie ho prokurátor dal do väzby

Uznesenie síce konštatuje, že nie je zrejmé, z akého dôvodu bol C. Dömötör v budove NAKA aj dňa 18. 8. 2020, keďže sa nezúčastnil žiadneho úkonu, avšak ani toto konštatovanie nie je v súlade s realitou. V spise (ktorého fotokópiu má špecializovaný tím ÚIS k dispozícii) sa totiž nachádza úradný záznam o nazretí do spisu touto osobou práve dňa 18. 8. 2020 (v trestnej veci Takáčovci).

Pochybnosti o Kaľavskom

Na výpovedi a spolupráci Jána Kaľavského je pritom založená značná časť dôkazov (vrátane prepisov zabezpečených ITP), ktoré viedli k vzneseniu obvinenia. Rovnako nie je z uznesenia zrejmé, z akého dôvodu sa Ján Kaľavský rozhodol vypovedať až na jar 2021, keď sa skutky, o ktorých vypovedá, mali stať v lete 2020.

Takisto nie je zrejmé jeho procesné postavenie v danej veci, keďže pri danej právnej kvalifikácii neprichádza postup podľa § 205 Trestného poriadku (dočasné odloženie vznesenia obvinenia) do úvahy.

NAKA
Neprehliadnite

Prokurátor GP SR zrušil obvinenie voči bývalému šéfovi operatívcov NAKA Kaľavskému

Z daného uznesenie zároveň nevyplýva, či ku skutku pod bodom 3) bol vypočutý ako svedok dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorý bol v danej veci činný a opakovane sa v tomto uznesení jeho osoba zmieňuje. Ak bol vypočutý, ale jeho výsluch nie je uvedený v uznesení o vznesení obvinenia, tak to vytvára pochybnosť o selektívnosti dôkazov, na ktorých je obvinenie vznesené.

Výpoveď bola o inom

Úrad špeciálnej prokuratúry zdôrazňuje, že každý svedok musí niesť trestnoprávnu zodpovednosť, ak vo svojej výpovedi uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie. Určite bude pre transparentnosť trestného stíhania vedeného ÚIS dôležité (aj v prípade konania o dohode o vine a treste), aby sa verejnosť, v prípade právoplatného skončenia veci, dozvedela, v čom konkrétne Csaba Dömötör krivo vypovedal.

Zo zverejneného uznesenia o vznesení obvinenia naviac vyplýva, že údajná krivá výpoveď sa netýkala žiadnej z medializovaných trestných vecí a týkala sa trestnej veci, v ktorej v súčasnosti nie je nikto trestne stíhaný (predaj pozemkov na Drotárskej ul. v Bratislave). TASR o tom informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

(Medzititulky pridala redakcia)

Maroš Žilinka
Neprehliadnite

Už aj vojna prokurátorov? Žilinka tepe Lipšica za mediálne vyjadrenie k živým kauzám