Slovenský roľník vyprodukuje len približne tretinovú hrubú pridanú hodnotu v porovnaní so štandardom v rámci krajín EÚ. Dôvodom podľa analytikov spoločnosti je medzi inými aj vysoký podiel pestovania menej náročných obilnín a olejnín s nižšou pridanou hodnotou.

Kým takmer tretinu vypestovaného obilia Slovensko vyváža, takmer polovicu bravčového mäsa a dve tretiny spotrebovaného ovocia a zeleniny musí doviezť. Napríklad hektárové výnosy skleníkov na paradajky v porovnaní s klasickou pšenicou môžu byť v niektorých prípadoch až 500-násobne vyššie.

„Na Slovensku evidujeme značne nevyužitý potenciál v pestovaní ovocia a zeleniny a v rozvoji zanedbanej živočíšnej výroby. Riešením by mohlo byť zameranie sa na spotrebiteľa, keďže pre zlú produkčnú štruktúru nášho poľnohospodárstva musíme až štyri pätiny produktov, ktoré by sme si inak vedeli vyprodukovať sami, dovážať. Sofistikovanejšia produkcia by zároveň pomohla k vyššej a stabilnejšej zamestnanosti v regiónoch, keďže do skleníkov, sadov a k dojniciam je potrebnej viac pracovnej sily ako k žatve lánov obilia,“ uvádza Martin Bak zo spoločnosti Euler Hermes.

Až 60 percent celkových tržieb tvorí rastlinná výroba. Pri vývoji tržieb z predaja poľnohospodárskych výrobkov spoločnosť vo svojej analýze zaznamenala pozitívny trend. Celkové tržby v roku 2018 dosiahli 1,82 miliardy eur, pričom prevládala rastlinná výroba, ktorá sa podieľala na celkových dosiahnutých tržbách takmer 60 percent.

Z hľadiska vývoja za posledné štyri roky Bak konštatuje, že objem kontinuálne rastie, s výnimkou roku 2015, kedy prišlo k miernej stagnácii. Priemerný ročný rast tržieb bol na úrovni 4,3 percenta. Dlhodobo však prevládal podiel rastlinnej výroby, ktorá zaznamenala v priemere 6,3-percentný ročný nárast, pričom živočíšna výroba rástla v priemere len o 1,6 percenta ročne.