Ľ. Ódor by tak mal obsadiť jeden z dvoch voľných postov viceguvernéra NBS. Centrálna banka už dlhšie obdobie pôsobila iba s jedným viceguvernérom. Jánovi Tóthovi však skončilo päťročné funkčné obdobie začiatkom novembra tohto roku. Odvtedy banková rada centrálnej banky pozostáva iba z guvernéra Jozefa Makúcha a ďalších troch riadnych členov.

„Vzhľadom na to, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh Národnej banky Slovenska, ktoré jej vyplývajú zo zákona o NBS v znení neskorších predpisov, je potrebné doplniť neúplný počet členov bankovej rady,“ uvádza sa vo vládnom návrhu na vymenovanie nového viceguvernéra.

Ľ. Ódor je členom rozpočtovej rady od júna 2012. Päťročné funkčné obdobie v tejto funkcii mu oficiálne uplynulo v júni tohto roku, svoj post však zastáva naďalej kvôli absencii ďalšieho člena RRZ. Predtým pôsobil v rôznych analytických funkciách v komerčnom sektore, viedol aj Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR. Zastával tiež funkciu člena bankovej rady NBS a radil premiérke a ministrovi financií.