Portál s pracovnými inzerátmi Profesia.sk zostavil rebríček absolventov podľa platov z vlaňajších dát. Najdrahšími zamestnancami sú tí absolventi, ktorí vyštudovali informatiku, stavebníctvo a strojárstvo. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Spomedzi univerzít majú najväčšie platové očakávania absolventi tých bratislavských.

Priemerný očakávaný plat absolventa odboru súvisiaceho s informatikou vlani predstavoval zhruba 1 400 eur v hrubom. ,,Napríklad absolventom filozofie stačí o zhruba 430 eur menej," porovnala hovorkyňa a poukázala tak na to, že medzi jednotlivými školami sú pomerne veľké rozdiely.

Priemerný očakávaný zárobok absolventov vo všeobecnosti vlani predstavoval 1 057 eur, pričom pod 1 000 eur by šiel máloktorý absolvent. Po informatikoch mali najvyššie očakávania stavebníci (1 209 eur), strojári (1 206 eur), technici (1 155 eur), ekonómovia (1 126 eur) a právnici (1 121 eur). Menej než priemer očakávali napríklad absolventi spoločenských vied (1 021 eur), prírodných vied (1 010 eur) či zdravotníckych odborov (1 002 eur). Najmenšie platové nároky mali vlani absolventi teológie (768 eur).

Generácia Z
Neprehliadnite

Práca v noci alebo cez víkendy im neprekáža. Zoomeri menia praktiky vo firmách

Spomedzi slovenských verejných vysokých škôl majú najvyššie platové očakávania absolventi Slovenskej technickej univerzity. Na druhom mieste skončila Ekonomická univerzita v Bratislave. Nad 1000 eur chcú zarábať aj absolventi Univerzity Komenského, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Richterová poukázala aj na to, že absolventi slovenských škôl majú zväčša nižšie platové požiadavky, než bývalí študenti českých alebo iných zahraničných univerzít. ,,Výnimkou sú iba podmienky absolventov STU, ktoré zostávajú najvyššie aj v porovnaní s univerzitami mimo Slovenska. Priemerný očakávaný plat absolventa českej univerzity predstavoval vlani 1 175 eur a pri absolventoch univerzít z iných krajín išlo o 1 208 eur," dodala hovorkyňa.

V rámci fakúlt jednotlivých univerzít obsadili prvé štyri priečky tie so zameraním na informatiku. ,,Najdrahších mladých uchádzačov má Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Priemerná očakávaná mzda tu predstavuje 1 568 eur v hrubom," vyčíslila Richterová. Na druhom mieste sa umiestnila ďalšia fakulta STU – Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tretie miesto patrí Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite.