Ak chcete vidieť, ako vyzerá fungujúci svet práce, navštívte Japonsko. V dôsledku covidových obmedzení rast HDP v 38 krajinách OECD spomalil takmer na nulu a v niektorých krajinách je negatívny. Podnikateľská dôvera je pod svojím dlhodobým priemerom. Trh práce však stále odoláva, píše The Economist.

Siedmeho marca Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému, poznamenal, že v Amerike „napriek spomaleniu rastu zostáva pracovný trh extrémne napätý“. V celej OECD bola miera nezamestnanosti v decembri 4,9 percenta, čo je najnižšia hodnota za mnoho desaťročí. Od tretieho do štvrtého štvrťroka pridal bohatý svet približne milión nových pracovných miest, čo je v súlade s dlhodobým priemerom. V polovici krajín OECD, vrátane Kanady, Francúzska a Nemecka, nikdy nebol vyšší podiel ľudí v produktívnom veku v zamestnaní.

Nezamestnanosť rastie v niekoľkých krajinách vrátane Rakúska a Izraela. Jeden z najhorších výsledkov má Fínsko, kde miera nezamestnanosti vzrástla o jeden percentuálny bod. Tvárou v tvár stúpajúcim cenám energií a zníženému obchodu s Ruskom klesol HDP krajiny v štvrtom štvrťroku 2022 o 0,6 percenta. Miera nezamestnanosti vo Fínsku na úrovni 7,1 percenta v januári je stále hlboko pod dlhodobým priemerom. Medzitým väčšina krajín, ktoré sú synonymom vysokej nezamestnanosti – Grécko, Taliansko, Španielsko – sú na tom teraz oveľa lepšie.

Tento „zázrak“ zamestnanosti naznačuje zmenu v západných ekonomikách. Na pochopenie prečo, treba sa vrátiť do Japonska. Miestni zamestnávatelia nemajú radi prepúšťanie pracovníkov, aj keď majú pre nich málo práce. Čiastočne preto, že stále viac ľudí odchádza do dôchodku, firmy bojujú o nových zamestnancov a zdráhajú sa nechať ľudí odísť, pokiaľ nemajú na výber. Výsledkom je miera nezamestnanosti, ktorá takmer nestúpa, dokonca ani v recesii. Za posledných 30 rokov sa miera nezamestnanosti v Japonsku zmenila len o 3,5 percentuálneho bodu v porovnaní s 9,5 bodmi v priemernej bohatej krajine.

Krutá daň

Ak pracovníci neodídu z firiem s nízkou výkonnosťou, nemôžu sa pripojiť k inovatívnym firmám, ktoré poháňajú rast. Údaje skutočne naznačujú, že rast produktivity bohatého sveta je v súčasnosti mimoriadne slabý. Časy nezamestnanosti si však môžu vyžiadať krutú daň. Krajiny, kde je nezamestnanosť menej kolísavá, majú tiež tendenciu mať miernejšiu recesiu, zdôrazňuje Dario Perkins z Lombard, spoločnosti poskytujúcej finančné služby. Ak trh práce nepraskne, ľudia môžu míňať, aj keď sa rast spomaľuje.

Čo vysvetľuje japonský obrat zamestnávateľov? Možno, že po pandémii sú šéfovia láskavejší k pracovníkom. Ďalšou, reálnejšou možnosťou je, že firmy sú v silnej finančnej situácii. To im môže dnes umožniť vydržať nižšie príjmy bez toho, aby museli znižovať náklady. Mnohí dostali pomoc od vlád počas covidovej éry. V posledných rokoch boli zisky spoločností obrovské. Podniky v bohatom svete stále sedia na hromadách hotovosti asi o tretinu vyššie ako pred pandémiou.

Zaujímavejšia možnosť sa týka pracovnej sily. Podľa odhadov Economistu bohatému svetu „chýba“ 10 miliónov pracovníkov, teda zhruba 1,5 percenta pracovnej sily, v porovnaní s trendmi pred pandémiou. V Británii a Taliansku sa pracovná sila skutočne zmenšila. Predčasný odchod do dôchodku a starnutie obyvateľstva vysvetľujú časť deficitu. Covid možno prinútil ľudí, aby prehodnotili svoje priority, čo ich podnietilo, aby odišli.

Vplyv covidu

Mnoho firiem prepustilo zamestnancov, keď vypukla pandémia, len aby ich v roku 2021 mohli znovu zamestnať. V tom roku počet voľných pracovných miest v OECD dosiahol historické maximum 30 miliónov. Zamestnávatelia sa teraz môžu chcieť vyhnúť rovnakej chybe. Nedávna správa konzultačnej spoločnosti s&p Global Market Intelligence identifikuje „neochotu medzi spoločnosťami sankcionovať znižovanie počtu pracovných miest v dôsledku obrovských problémov, ktorým čelili pri opätovnom prijímaní zamestnancov po pandémii“. V Amerike boli hrubé straty pracovných miest na začiatku roka zatiaľ menšie, ako je bežné. Daniel Silver z banky JPMorgan Chase špekuluje, že je to preto, že „firmy sa zdráhajú prepustiť pracovníkov vzhľadom na vnímané ťažkosti s prípadným opätovným zamestnaním“.

„Bolesť“ na trhu práce môže byť nakoniec len oneskorená. V niektorých minulých recesiách začala nezamestnanosť výrazne rásť až nejaký čas po tom, ako začal klesať HDP. Ale skutočné údaje len málo naznačujú, že nezamestnanosť čoskoro vzrastie. Nedávny prieskum personálnej firmy ManpowerGroup hovorí, že zamestnávatelia vo väčšine krajín majú stále ambiciózne náborové plány. Lobistická skupina National Federation of Independent Business v Amerike zistila, že nezvyčajne veľký podiel malých firiem plánuje v najbližších troch mesiacoch vytvoriť nové pracovné miesta.

Centrálne banky môžu byť v pokušení sprísňovať menovú politiku ešte rýchlejšie, keďže sú konfrontované s odolnosťou trhu práce aj napriek rastúcim úrokovým sadzbám. Ďalšie zvyšovanie sadzieb alebo iný energetický šok môže zamestnávateľov dostať za okraj, čo ich prinúti znížiť počet zamestnancov. Tlak na udržanie zamestnancov by sa však mohol stať štrukturálnym problémom. Počas nasledujúceho desaťročia bude populácia bohatého sveta rýchlo starnúť, čím sa bude ďalej ťahať ponuka pracovnej sily. Je pravdepodobné, že bude ťažšie nájsť dobrých pracovníkov.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Nezamestnanosť v EÚ v januári zostala nezmenená, najnižšia bola opäť v Česku