Národná banka Slovenska spustila kalkulačku, ktorá klientom spočíta skutočnú cenu úveru, teda takzvanú ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Tento ukazovateľ hovorí o skutočnej cene úveru. Tú tvoria okrem úrokovej sadzby aj ďalšie okolnosti, ktoré spôsobujú, že konečná cena úveru je o čosi vyššia ako samotná úroková sadzba.

„RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru, a preto je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti ponúkaných úverov. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj poplatky, ktoré súvisia s úverom, ako napríklad poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku. Platí základné pravidlo, čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší.

Tento nástroj môže pomôcť klientom, no napríklad aj súdom, pri rozhodovaní o tom, či je cena sporných úverov správna. „Výpočet RPMN je pomerne náročný a z aplikačnej praxe sa NBS ukázalo, že postup pri výpočte RPMN je sprevádzaný množstvom nejasností pri interpretácii zákonných pravidiel. Spolu s ustanovením pravidiel preto NBS  vytvorila univerzálnu, verejne dostupnú kalkulačku, ktorá  zohľadňuje všetky predpoklady a pravidlá pre výpočet RPMN a určuje správnu hodnotu RPMN,“ upozorňuje NBS.

Kalkulačku je možné použiť na kontrolný prepočet RPMN pre úverové zmluvy uzatvorené po 1. januári 2022. Do kalkulačky sa zadávajú výlučne údaje dohodnuté v úverovej zmluve a v dokumentoch, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

RPMN je veľmi dôležitý údaj, pretože ak je vypočítaný nesprávne, prípadne na úverovej zmluve chýba, úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný. „Ak má teda spotrebiteľ v zmluve uvedené RPMN nižšie, ako by mala byť,  má povinnosť vrátiť len požičanú istinu a nemusí platiť úroky ani poplatky. Takáto regulácia je na to, aby spotrebitelia neboli klamaní, že majú lacnejší úver, ako je v skutočnosti,“ dopĺňa NBS.

Ďalšie dôležité správy