„Čo sa týka financovania projektu 31. augusta, teda v piatok minulý týždeň, boli splnené všetky odkladacie podmienky na predĺženie splatnosti úverov do roku 2025 u komerčných bánk a na poskytnutie úveru 700 miliónov eur od akcionára Slovak Power Holding, za ktorým je Enel a EPH. Tento 700-miliónový úver bol poskytnutý spoločnosťou Enel,“ priblížil.

Projekt dostavby EMO34 je podľa Strýčka teda kompletne financovaný až do zrealizovania štvrtého bloku EMO. „Čo sa týka nastavených termínov na dokončenie tretieho bloku - druhý kvartál 2019 spúšťanie do prevádzky a o 12 mesiacov neskôr štvrtý blok,“ spresnil šéf SE.

Bezproblémovosť splácania záväzkov zo strany SE voči veriteľom je podľa neho závislá od vývoja ceny elektriny ako komodity, ktorá v súčasnosti na trhoch rastie. Pripomenul zároveň, že 21. augusta 2018 dokončili SE takzvanú studenú hydroskúšku tretieho bloku elektrárne Mochovce.

„Momentálne sa pripravujeme na horúcu hydroskúšku. Medzi studenou a horúcou hydroskúškou ja takzvaná malá revízia, ktorá pozostáva z náprav a revízií vecí odhalených počas studenej hydroskúšky. Začiatok horúcej hydroskúšky máme naplánovaný na 21. novembra 2018, zavážanie paliva koncom februára budúceho roku a spustenie tretieho bloku do komerčnej prevádzky v druhom kvartáli roku 2019,“ dodal B. Strýček.