V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, Ako ovplyvní zhoršovanie sa vzťahov s Čínou a zmena jej vnútornej politiky obchodné styky s Európou. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 26. októbra 2022 a pondelkom 31. októbra 2022 celkovo 50 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

 

 6 % Dramaticky. Z Číny treba odísť, kým sa dá

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

42 % Minimálne. Čína ostane obrovským trhom s veľkými príležitosťami

Martin Melišek, CFO, Softec
Vzťahy s Čínou prinášajú nové riziká a určite sa skomplikujú. EÚ a Čína sú ale navzájom dostatočne silno ekonomicky prepojené a tak obe strany budú hľadať vzájomne výhodné riešenia. Nikto si nedovolí umelými opatreniami vyvolávať ďalšiu ekonomickú krízu, takže nakoniec sa nájde konštruktívne riešenie a ošetrenie rizík tak, aby obchod mohol pokračovať.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Vývoj sa nedá zastaviť a každé obmedzenie bude prinášať nové príležitosti. Faktom je, že budúcnosť je veľmi neistá v mnohých oblastiach, čo vytvára výraznú nestabilitu a problém dlhodobého plánovania.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Naopak. EÚ zostane veľkým trhom a preto sa vzťah Číny k EU nezhorší, kým EÚ nebude príliš trvať na dodržiavaní ľudských práv a podobných štandardov. EÚ vo vzťahu k Číne len opakuje politiku budovania ekonomickej závislosti na ideovo nekompatibilnom partnerovi, ktorá ju vo vzťahu k Rusku dostala do súčasnej krízy. Deje sa to len vďaka vybudovanému fetišu lacných vecí.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Myslím si, že nie veľmi. Vzťahy EÚ s Čínou vnímam ako komplikované, možno niekedy napäté, ale členské štáty únie často nie sú jednotné v tom, ako k Pekingu pristupovať. Čína veľmi potrebuje európsky jednotný trh a Európa potrebuje Čínu. Vzájomná obchodná bilancia je enormná, preto som presvedčená, že opäť zvíťazí pragmatizmus.

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok
Je tam vzájomná závislosť – Čína potrebuje európsky trh, Európa potrebuje  čínske výrobné kapacity. Úplne iná situácia by bola, keby Čína zaútočila na Tajwan.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Čína si svoju pozíciu na trhu veľmi dobre uvedomuje a bude sa snažiť vyťažiť, pochopitelne, čo najviac. Z dlhodobého hľadiska  bude daný dopad citeľný, nie však taký dramatický.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Čína sa čoskoro stane najväčšou ekonomikou sveta. EÚ spolu s USA budú s Čínou viesť silný konkurenčný boj, avšak vzhľadom na prepojenosť globálnej ekonomiky na neustále zvyšovanie životnej úrovne v Číne, to Čína vôbec nebude mať ľahké, a naviac nemá stále doriešené mnohé etnické a politické problémy, ktoré ich autokracia nikdy nedokáže vyriešiť.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Ján Majerský, managing director, Proma

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

28 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Európa, USA  aj celý svet Čínu potrebuje a Čína potrebuje nás.  Verím že takto si to všetci zhodnotia a neovplyvní to vo väčšej miere vzájomnú hospodársku spoluprácu.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.
Európa je dnes výrazne závislá aj na surovinách z Číny, najmä ak ide o kovy ako kobalt, nikel či lítium. Obchodné vzťahy s Čínou bude musieť Európa udržiavať minimálne do času, kým za ňu nebude k dispozícii dostatočná náhrada.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Čína bola vždy silne viazaná na ekonomiku a obchod. Na druhej strane rastú jej globálne ambície a nie iba v obchodnej rovine. Veľmi bude záležať na politickom nastavení oboch strán.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
Avšak Čína, ako obchodný gigant, sa dá asi ťažko ignorovať. A z pozície malého Slovenska s otvorenou ekonomikou si celkom neviem predstaviť, že by sme sa pokúšali nejako ekonomicky odizolovať od obchodných vzťahov s Čínou.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

24 % Výrazne. Vzájomný obchod a investičné toky sa zhoršia

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873
Pravdepodobne to bude znamenať potrebu zmeny stratégie rozvoja u väčšiny veľkých európskych firiem. Mnohé firmy dlhé roky zakladali svoj rast na presune výroby do Číny. Ďalšie firmy sa orientovali na vývoz svojich výrobkov do tejto krajiny. Zrejme dôjde k citeľnému obmedzeniu tohto trendu.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Obávam sa toho, ale uvidíme, ako to dopadne. Už teraz je to pomerne dosť naštrbené.

Pavel Nechala, advokát, Nechala and partners, s.r.o.
Nárast čínskej asertivity a zneužívanie obchodných väzieb na európskych obchodných partnerov na účely ovplyvňovania európskej politiky vyžaduje, aby Európa kládla väčší dôraz na odolnosť a diverzifikáciu globálnych výrobných a zásobovacích reťazcov. S tým je spojená aj domáca úloha prijatia efektívnej regulácie hospodárskych vzťahov s autoritárskymi režimami. Či už ide o oblasť preverovania bezpečnostných rizík zahraničných investícií, kontroly exportu a technologických transferov, či due dilligence zásobovacích reťazcov. Bohužiaľ, v porovnaní s väčšinou našich európskych partnerov sme zatiaľ výrazne pozadu.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Čína je ako oheň. Musíme s ňou spolupracovať, ale opatrne.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.