M. Wilson poukazuje na to, že v minulosti výrazné posilnenie dolára viedlo k nejakému druhu finančnej alebo hospodárskej krízy.

„Aj keď je ťažké predvídať udalosti tohto druhu, pre jednu z nich sú splnené podmienky,“ napísal a svoje tvrdenia oprel o globálnu finančnú krízu v roku 2008, dlhovú krízu v roku 2012 a koniec krízy po prasknutí technologickej bubliny v roku 2000.

M. Wilson tvrdí, že dno benchmarkového indexu S&P 500 príde koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho, a bude na úrovni 3 000 až 3 400 bodov.

Rastúci dolár poškodzuje hodnotu medzinárodných tržieb amerických spoločností, pričom investičná banka Morgan Stanley vypočítala, že každá percentuálna zmena v dolárovom indexe má negatívny vplyv na zisky vo výške 0,5 percenta.

Zisky indexu S&P 500 za štvrtý štvrťrok budú, kvôli silnejšiemu doláru, stlačené o 10 percent.

Medzitým stratégovia Bank of America Corp., s odvolaním sa na údaje EPFR Global, uviedli, že investori sa hrnú za hotovosťou a vyhýbajú sa takmer každej inej triede aktív, keďže sa stávajú najpesimistickejšími od globálnej finančnej krízy.

„Úžasné je, že k posilňovaniu dolára dochádza, aj keď iné veľké centrálne banky tiež sprísňujú menovú politiku míľovými krokmi,“ napísal M. Wilson z Morgan Stanley. „Ak by bol niekedy čas hľadať zlomový moment, bol by to tento."

Ako to vyzerá v číslach

  • index amerického dolára tento rok vzrástol o 19 percent
  • americké akcie tento rok klesli o 23 percent
  • zisky indexu S&P 500 za 4. štvrťrok budú stlačené o 10 percent
  • dno benchmarkového indexu S&P 500 sa očakáva čoskoro na úrovni 3 000 až 3 400 bodov