Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) potvrdila správnosť procesu verejného obstarávania. Agrorezort tak môže odštartovať pozemkové úpravy po celom Slovensku.

Ešte počas tohto roka sa má podľa G. Matečnej odštartuje realizácia projektov pozemkových úprav v katastroch na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Celkovo pôjde o 168 katastrálnych území za 44,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Od roku 2010 to bude prvé realizovanie pozemkových úprav štátom.

"Územia, v ktorých budú realizované projekty pozemkových úprav, museli spĺňať niekoľko kritérií. Museli mať hotové prípravné konanie, čo je podmienka zo zákona. Obce museli s pozemkovými úpravami súhlasiť a musel byť preukázaný aj záujem vlastníkov o pozemkové úpravy. Aby bolo možné projekty ukončiť počas obdobia oprávneného čerpania Programu rozvoja vidieka 2014 až 2020, muselo sa jednať o katastrálne územia s rozlohou do 2000 hektárov (ha)," vysvetlil J. Puškáč.

Pozemkové úpravy sú podľa G. Matečnej jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Výsledkom pozemkových úprav má byť nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 milióna vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemere vlastní 22,74 parcely.