Predtým, ako pôjdeme ďalej v sérii, venujúcej sa vysokému školstvu, zastavme sa ešte na chvíľu pri pandémii. Už v júni sme vedeli, že príde druhá vlna a kríza s ňou spojená. Pre veľa ľudí prekvapivo nakoniec aj prišla. Prišla a aj vďaka prístupu premiéra, ako aj so súhlasom vlády, dopadla na školstvo veľmi tvrdo. Nechcem ísť do diskusií, ktoré už boli v médiách mnohokrát, t.j., že deti by mali chodiť do školy (áno, mali by), potrebujú sociálny kontakt (áno, potrebujú), riziko komplikácií u detí je nízke (tu, pravda, narážame na problém vekovej štruktúry učiteľského zboru, ktorá je dôsledkom neriešenia situácie v školstve dlhodobo problematická) a mnohé ďalšie. Otvorene nesúhlasím s tým, že deti a študenti nechodia do škôl, a to už skoro rok – od marca 2020! Som presvedčený, že cesty sa nájsť dali, len by školstvo, deti, mládež, vysokoškoláci a ich budúcnosť museli byť prioritou pre vládu.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.
Neprehliadnite

Morová rana 2: návrh novely vysokoškolského zákona

Chcem sa teraz venovať dôsledkom krízy, ktoré dopadajú na vysoké školy. V roku 2020 sa neuskutočnilo Testovanie-9, externá časť maturity ani ústna časť maturity. Chcem len zdôrazniť, že na našej fakulte sme externé výsledky maturít používali dlhodobo namiesto prijímacích skúšok. Zrušenie týchto skúšok pre žiakov a študentov neprospelo stredným školám, univerzitám, no najmä rozhodne neprospelo študentom, pre ktorých je maturita tradične „skúškou dospelosti“. V školskom roku 2019/20 bol tento prístup ešte ako-tak akceptovateľný, keďže pandémia naozaj zaskočila celú spoločnosť. Na FIIT STU sme na zrušenie maturít zareagovali obnovením prijímacej skúšky z matematiky a napriek tomu, že jej organizácia nám zabrala zhruba dva týždne, zvládli sme to výborne (za to patrí obrovská vďaka všetkým, ktorí k tomu na našej fakulte akokoľvek prispeli). Štát sa o takýto prístup ani len nepokúsil.

Poďme teraz k školskému roku 2020/21. Už pred jeho začiatkom sme vedeli, že pandémia ho zasiahne buď čiastočne, alebo ho, žiaľ, ovplyvní počas celej dĺžky. Tušili sme, že sa budeme opäť trápiť s dôsledkami dištančnej výučby. Tak aj bolo – starší žiaci základných a stredných škôl boli doma zatvorení v októbri a dodnes nevidno víziu ich návratu do kolektívov a k plnoformátovému vzdelávaniu. Čo je však alarmujúce, ministerstvo úplne rezignovalo na objektívne celoštátne testovania vedomostí externými maturitami a zrušilo ich aj tentoraz. Druhý rok po sebe! V utorok sme sa dozvedeli, že ani ústne maturity nebudú. Stredoškolskí pedagógovia sú zhrození, keďže maturita bola poslednou motiváciou pre študentov zúčastňovať sa vyučovaní a  „aj niečo robiť.“ Takto veľa končiacich stredoškolákov rezignuje na posledné mesiace a po roku a pol bez normálnej školy nastúpia na univerzity.

KK31 Rím - Na snímke študenti prichádzajú do školy na vyučovanie na strednej škole Isacca Newtona 18. januára 2021 v Ríme. Stredné školy v Taliansku postupne otvárajú svoje brány po takmer ročnom vyučovaní prostredníctvom internetu kvôli pandémii koronavírusu, pričom jedna polovica sa zúčaštňuje priamo na vyučovaní a druhá polovica má diaľkovú formu výučby. FOTO TASR/AP
Students arrive at the Isacco Newton high school in Rome, Monday, Jan. 18, 2021. High schools in Italy are gradually reopening
Neprehliadnite

Kedy začne byť vzdelávanie, teda investovanie do budúcich generácií prioritou zodpovedných?

Zopakujem – naša fakulta pripravila prijímacie konanie pre viac ako 1 000 záujemcov za dva týždne, ministerstvo školstva so všetkým jeho personálom a odbornými orgánmi nebolo schopné zabezpečiť externé maturity už druhý rok po sebe. A to je školstvo deklarované ako prioritná oblasť vlády. Nechcem vidieť, ako vyzerajú tie neprioritné.

Z cyklu Morové rany slovenského vysokého školstva.

Ivan Kotuliak

Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre European Blockchain Partnership pri EK a slovenským zástupcom Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCO. Doktorát som získal od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od r. 2002 pracujem na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2010 docenta a prodekana fakulty. Moja výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde som spoluautorom štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Kontakt: [email protected]

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora