Index ekonomického sentimentu výraznejšie vzrástol z -51b. na -28b. (hranica medzi očakávaním zrýchlenia a spomalenia v horizonte šiestich mesiacov je 0b.). Februárový údaj je najvyšším od marca 2022 (t.j. od vypuknutia konfliktu na Ukrajine), sentiment slovenských ekonómov ale stále ostáva v červených číslach. Môžu za to predovšetkým rast úročenia (podľa 64 percent respondentov) a vysoká inflácia (46 percent).

Aktuálny vývoj domácej ekonomiky je vnímaný o niečo lepšie, jeho index stúpol z -29b. na -11b. Rovnaký trend majú aj očakávania ohľadom ďalšieho vývoja pri ekonomike eurozóny (-18b.), o niečo menej pesimistickí sú pri ekonomike USA kde index dokonca dosiahol pozitívnu hodnotu (3b.).

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Očakávania negatívneho vývoja na akciových trhoch stagnujú, pri amerických akciách dosiahol index očakávaní -2b. a pri európskych -17b. V oboch prípadoch sa jedná o minimálny posun v porovnaní s januárom. Indexy očakávaní vývoja výnosov na dlhopisových trhoch mierne vzrástli, pri nemeckých a slovenských hodnota prekonala 50b a pri americkom dosiahla 31b. Indexy sa teda dlhodobo držia na vysokých hodnotách.

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Celkové výsledky aktuálneho prieskumu ekonomického sentimentu CFA Society Slovakia

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Odpovede boli zbierané od 9. februára do 28. februára V prvom týždni odpovedalo 40 percent, v druhom 47 percent a po druhom 13 percent respondentov.

Inštitúcie a spoločnosti, ktoré sa do prieskumu zapojili

Across Private Investments
Asset Management SLSP
Babocky Investment Office
Centrum pre hospodárske otázky
ČSOB Banka
Ekonomická fakulta UMB
Ekonomická fakulta TUKE
European Investment Centre
Európska banka pre obnovu a rozvoj
EY Slovenská Republika
Fakulta managementu UK
Fin4You
FINAX
Finstat
Hospodárske Noviny
IAD Investments
Infinity Capital
Infostat
IPM Group
ING
Inštitút finančnej politiky
J&T Banka
KPMG Slovensko
Kooperativa
LookingEast
Metatron Capital
NN
Partners Asset Management
Pevoni
Privatbanka
ProRate
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Sandberg Capital
Slovak Investment Holding
Slovca
Slovenská Sporiteľňa
Sympatia Financie
Tatra Asset Management
Tatra Banka
Trend
Twin Capital
Unicredit Bank
VÚB
VÚB Asset Management
VÚB Generali
Wealth Effect Management
WOOD & Company
XTB
365.bank
365.invest

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora