Hoci bol decembrový údaj najvyšším za posledných sedem mesiacov, sentiment slovenských ekonómov ostáva hlboko v červených číslach. Môžu za to predovšetkým rast úročenia (podľa 81 percent respondentov) a vysoký inflácia (72 percent).

Aktuálny vývoj domácej ekonomiky je vnímaný o niečo lepšie, jeho index klesol z -33b. na -40b. Podobne negatívne očakávania ohľadom ďalšieho vývoja majú slovenskí ekonómovia aj opri ekonomike eurozóny (-70b.), o niečo menej pesimistickí sú pri ekonomike USA (-49b.).

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Očakávania vývoja negatívneho vývoja na akciových trhoch sa zmiernili, pri amerických akciách vzrástol index očakávaní z -17b. na - 14b. a pri európskych z -33b. na -31b. V oboch prípadoch sa jedná o najvyššie úrovne od jari.

Indexy očakávaní vývoja výnosov na dlhopisových trhoch naďalej zostávajú na vysokých úrovniach. Pri slovenských desaťročných dlhopisoch to bolo 57b., pri nemeckých 50b. a pri amerických 39b.

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Celkové výsledky aktuálneho prieskumu

CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Society Slovakia

Odpovede boli zbierané od 7. decembra do 2. januára V prvom týždni odpovedalo 57 percent, v druhom 39 percent a po druhom 4 percentá respondentov.

Inštitúcie a spoločnosti, ktoré sa do prieskumu zapojili

Across Private Investments

Asset Management SLSP

Babocky Investment Office

Centrum pre hospodárske otázky

ČSOB Banka

Ekonomická fakulta UMB

Ekonomická fakulta TUKE

European Investment Centre

Európska banka pre obnovu a rozvoj

EY Slovenská Republika

Fakulta managementu UK

Fin4You

FINAX

Finstat

Hospodárske Noviny

IAD Investments

Infinity Capital

Infostat

IPM Group

ING

Inštitút finančnej politiky

J&T Banka

KPMG Slovensko

Kooperativa

LookingEast

Metatron Capital

NN

Partners Asset Management

Pevoni

Privatbanka

ProRate

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Sandberg Capital

Slovak Investment Holding

Slovca

Slovenská Sporiteľňa

Sympatia Financie

Tatra Asset Management

Tatra Banka

Trend

Twin Capital

Unicredit Bank

VÚB

VÚB Asset Management

VÚB Generali

Wealth Effect Management

WOOD & Company

XTB

365.bank

365.inves

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora