Na spočítanie Tomášov, Michalov či Martinov v najbližšom okolí potrebuje človek všetky prsty na rukách, často aj na nohách. Povedať to isté napríklad o Konštantínoch, Celestínoch či Ctiboroch sa však nedá.

Hoci je výber mena záležitosťou skôr emocionálnou ako racionálnou, ľudia sa inštinktívne častejšie uchyľujú k jednoduchším a obyčajnejším menám. Podľa zahraničnej psychologickej štúdie ide z hľadiska budúcej kariéry o rozumnú voľbu.

Lukratívne menovky apoštolov a evanjelistov

Ľudia s ľahko a jednoducho vysloviteľným menom sú ostatnými ľuďmi vnímaní v pozitívnejšom svetle, viac sa im páčia a dávajú im prednosť, naznačuje jeden z výskumníkov. Štúdia taktiež poukazuje na to, že vyššie pracovné pozície sú častejšie obsadzované práve ľuďmi s ľahšie vysloviteľnými menami.

Na základe analýzy viac ako 100 miliónov užívateľských profilov na pracovnej sociálnej sieti Linkedln sa takisto zistilo, že s pozíciou generálneho riaditeľa sú najviac spájané jednoslabičné mená.

Podobne prívetivo ľudia reagujú aj na najpoužívanejšie mená (tie sa v praxi aj zhodujú s jednoducho vysloviteľnými menami). Čím obyčajnejšie meno človek má, tým má vyššie šance zvíťaziť na pohovoroch a tým viac je ostatným sympatickejší.

Ak sa medzi uchádzačmi s často používaným menom nachádza kandidát s originálnejším menom, jeho šance sa znižujú, tvrdí štúdia, na ktorú poukazuje ekonomický portál Business Insider.

Keď by sa aplikovali výsledky tejto zahraničnej štúdie, ktorá pôvodne pracuje s anglickými menami, na mená zo slovenského kalendára, za najlukratívnejšie mená by sa mohla považovať väčšina mien z apoštolskej dvanástky, mená evanjelistov či obdobné, najmä dvojslabičné mená.

Šikanovanie Bonifácom

Hoci by malo byť  krstné meno či priezvisko pri výberovom konaní  v rámci ostatných dát najviac irelevantným údajom, meno osoby vplýva na to, ako je človek vnímaný, najmä v rámci prvého dojmu, zdôrazňuje psychológ Ľuboš Ďurdiak z personálno-poradenskej agentúry Psychotrend.

„Meno môže asociovať niekoho z nášho detstva, príjemnú či nepríjemnú situáciu, ktorú sme zažili, alebo aj známe osobnosti. Meno iného človeka spúšťa v psychike procesy, ktoré vyvolávajú konkrétne emócie a myšlienkové pochody, ktoré viac alebo menej vplývajú na nasledujúce konanie, pričom ani personalisti nemusia byť výnimkou,“ vysvetľuje psychológ.

Pri unikátnejších menách vzniká väčšie riziko, že si ho človek bude spájať s veľmi konkrétnou osobou s identickým menom, s ktorou mohol zažiť aj nepríjemné okamihy. Ak teda pred personalistom sedí uchádzač s krstným menom Bonifác a zhodou okolností ho človek s tým istým menom v minulosti pravidelne šikanoval na strednej škole, výber kandidáta pravdepodobne nebude príliš spravodlivý.

„Aj personalisti sú predovšetkým normálne cítiaci a mysliaci ľudia, nie roboti. Líšiť sa môžu medzi sebou v tom, ako si dokážu uvedomiť, že ich nejaká asociácia s menom človeka ovplyvňuje a v tom, ako to v sebe dokážu ovládnuť, aby boli nad vecou,“ myslí si Ľ. Ďurdiak.

Kráľ kráľom a Kuchár kuchárom?

Na silu emocionálneho vnímania mena poukazuje aj viacero štúdií. Priaznivo naklonení k originálnym menám nie sú ani výskumníci z Shippensburg University, ktorí vysvetľujú, že existuje badateľná súvislosť medzi nepopulárnymi menami a kriminálnym správaním.

Bez ohľadu na rasu, mladí ľudia s nepopulárnymi menami majú väčšie sklony páchať trestnú činnosť. Teórií, ktorých je viacero, sa obvykle zhodujú, že mladí ľudia s netradičnými menami sú rovesníkmi posudzovaní rozdielne a je pre nich náročnejšie vytvárať si vzťahy.

Výsledky európskej štúdia zasa naznačujú, že ušľachtilo znejúce mená či priezviská môžu opäť dopomôcť k získaniu vyššej pozície. Výskumníci sa zamerali najmä na nemecké mená ako Kaiser (cisár), König (kráľ), Koch (kuchár) alebo Bauer (sedliak), pričom skutočne zaznamenali vyššiu pravdepodobnosť, že ľudia s honosnejšími priezviskami zastávali manažérske funkcie.

Výskumníci rovnako upozorňujú práve na asociatívne uvažovanie, keď si ľudia automaticky spájajú emócie a predchádzajúce znalosti súvisiace so slovom.

Zaujímavú databázu mien a súvisiacich povolaní vypracovala aj spoločnosť Verdant Labs. Na základe vzorky 2,5 milióna Američanov zostavila grafy, ktoré "predpovedajú" kariérnu budúcnosť podľa krstného mena.

Zo získaných údajov napríklad vyplýva, že prácu účtovníka vykonáva 1,9 percenta zo všetkých sledovaných ľudí s menom Arnold, zatiaľ čo pri osobách s menom Shane ide len o 0,55 percenta. Ako Verdant Labs upozorňuje, neznamená to, že Arnold je najpoužívanejšie meno pre účtovníka, ale skôr to, že neobvykle veľa účtovníkov sa volá Arnold.

Keď príde na pohovor pán Székesfehérvár

Ak človek ašpiruje na úspešnú kariérnu dráhu, veľkou výhodou je aj belošsky znejúce meno. Portál Business Insider pritom poukazuje na štúdiu z roku 2004, podľa ktorej černošské meno degraduje pracovné schopnosti uchádzača a počet odpracovaných rokov. „Jamal by musel pracovať v odbore o osem rokov dlhšie ako Greg, aby sa ich šance na získanie rovnakej pracovnej pozície vyrovnali,“ píše ekonomický portál.

Spolu s rasovou diskrimináciou v niektorých firmách možno pozorovať aj diskrimináciu z hľadiska národnosti či štátnej príslušnosti, keď má napríklad v slovenskej firme vyššie šance na získanie pracovnej pozície skôr osoba s typicky slovenským menom. To zahŕňa aj situáciu, keď každý uchádzač spĺňa potrebné profesionálne kritériá súvisiace s prácou.

Takáto diskriminácia je však podľa Ľ. Ďurdiaka na ústupe. „Najmä v medzinárodných korporáciách a firmách je už v súčasnosti aj na Slovensku dosť manažérov, ktorí nepochádzajú zo Slovenska. Sú aj také firmy, ktoré sa priamo snažia vykryť nedostatok odbornej pracovnej sily z iných európskych krajín, čiže neslovensky znejúce meno v nich tiež nie je žiadny problém.“

Ako ďalej vysvetľuje, niektoré európske krajiny chcú naopak zvrátiť negatívnu demografickú tendenciu a dokonca sa snažia prijať do krajiny cudzincov, ktorých po zaškolení a integrácii chcú využiť ako vhodnú pracovnú silu a nevidia v tom problém.

„Profesionálni personalisti by mali vedieť situáciu vyhodnotiť bez predsudkov, čo však neznamená, že takýchto uchádzačov musia po splnení základných požiadaviek automaticky prijať. Vždy záleží na konkrétnych postojoch a zámeroch firmy a personalistu, akých zamestnancov chce mať  a do akej miery si vie udržať nadhľad v prípade prejavovania sa nevedomých asociácií,“ zhŕňa Ľ. Ďurdiak.

Úradné prekrstenie

Samozrejme, aj v pokročilom veku je vždy možné navštíviť úrady a požiadať o zmenu mena.  Stačí získať povolenie, zdôvodniť svoje rozhodnutie a pripraviť si 100 eur. V prípade, že meno či priezvisko až podozrivo pripomína vulgarizmus či iný hanlivý pojem, majú úrady pochopenie a za zmenu si podľa oficiálneho sadzobníka účtujú len tri eurá.

„Rôzne agentúry vo svete síce skúmajú kariéru človeka, a to aj v súvislosti s menami ľudí, je to však iba štatistika, ktorá odráža konečný stav veci, kde meno je podľa mňa len jedným z faktorov. Tiež sa nevyjadrujú k tomu, prečo je tomu tak. Niektorí ľudia potom môžu skúšať meniť svoje meno, aby boli úspešnejší, v praxi sa však stáva, že úspešnejší byť nemusia,“ myslí si Ľ. Ďurdiak.

Do hry vstupuje veľmi veľa ďalších faktorov, vysvetľuje ďalej. Meno ovplyvňuje jeho nositeľa a ovplyvňuje aj iných ľudí, ktorí jeho meno spoznajú. Na úspechu či neúspechu na pohovore sa meno môže podieľať, musia však byť v celej situácii prítomné aj iné faktory a okolnosti, ktoré v súvislosti s menom zarezonujú.

„Dôležité je aj to, ako je človek so svojim menom spokojný. Ak sa s ním nestotožňuje, často nie je spokojný takýto človek ani sám so sebou a má zníženú sebadôveru. To potom vplýva aj na to, akým spôsobom sa prezentuje, respektíve vedome a nevedome pôsobí na personalistov pri výberovom konaní,“ dodáva psychológ na záver.