Nešťastný koeficient

V tomto roku v júli sa toto číslo znižuje poslednýkrát, a to z vlaňajších 1,6 na 1,486. Do konca roka 2012 sa pritom používal koeficient 2 a v roku 2013 koeficient 1,9. Znižovanie koeficientu znamená, že časť podnikateľov s relatívne vyšším základom dane stúpne vymeriavací základ. Preto budú od júla platiť vyššie sociálne odvody.

Kto áno a kto nie

Kto bude a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody? Ak SZČO v súčasnosti sociálne odvody neplatí a jej hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vlani presiahol hranicu 4 944 eur (12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu 412 eur), od 1. júla tohto roka tento živnostník musí platiť poistné na sociálne poistenie. Nemusí si však už sám odvody vypočítavať. Oznámi mu to Sociálna poisťovňa najneskôr do 20. júla. Prvé odvody za júl musí zaplatiť najneskôr 10. augusta.

Odložené odvody

Odložené daňové priznanie znamená aj posunutie odvodov. Ak SZČO v tomto roku oznámila daňovému úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za rok 2014, vznik, pokračovanie a zánik povinného sociálneho poistenia sa mu posúva na 1. október. Novú sumu odvodov zaplatí prvýkrát za október do 9. novembra tohto roka. Aj jemu výšku poistného oznámi Sociálna poisťovňa. Musí tak urobiť do 20. októbra.

Ďalšie zvýšenie v januári

Vláda Roberta Fica od začiatku roka 2013 zvýšila aj minimálny vymeriavací základ pre SZČO pri platení odvodov. Z pôvodných 44,2 percenta vzrástol na 50 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Priemerná mesačná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR vlani medziročne vzrástla o 4,1 percenta na 858 eur. Keďže minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre SZČO je naviazaný na vývoj priemerných zárobkov zamestnancov, preto sa od začiatku januára 2016 upraví smerom nahor takisto o 4,1 percenta.

Tento rok je minimálny základ 412  eur. V roku 2016 sa zvýši na 429 eur. Oproti tomuto roku je to nárast o 17 eur. 

Najnižšie možné odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od januára 2016 zvýšia z terajších 136,57 eura na 142,20 eura. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie za zvýši zo sumy 57,68 eura v roku 2016 na sumu 60,06 eura, čo bude oproti súčasnosti nárast o 2,38 eura.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 8,01 eura na 202,26 eura. Dnes platí takýto živnostník 194,25 eura.

Vyššie dôchodky? Nie

Keď minister práce Ján Richter odôvodňoval v roku 2012 zmeny pri sociálnych odvodoch, argumentoval tým, že väčšina živnostníkov si platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a to im zabezpečí veľmi nízke dôchodky. Preto vraj vláda zdvíha vymeriavací základ. Malo platiť - vyššie odvody = vyšší dôchodok živnostníka. Dnes po schválení zákona o minimálnom dôchodku je jasné, že vyššie penzie živnostníkov nečakajú.

Minimálna penzia je totiž nastavená tak, že sa bude týkať nielen tých SZČO, ktoré platia minimálne sociálne odvody, ale aj tých podnikateľov, ktorých vymeriavací základ na platenie odvodov je vyšší ako minimálny.

Ak by si napríklad živnostník platil 30 rokov sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, dostal by rovnako vysokú penziu ako ten, ktorý by platil poistné zo sumy 661 eur. Vymeriavací základ je v zákone nastavený od 200 do 661 eur, za čo by dostal v roku 2015 penziu 269,50 eura. Živnostník, ktorý si dosiaľ neznižoval umelo svoj vymeriavací základ teda zbytočne platil vyššie odvody do Sociálnej poisťovne. Dostáva sa na úroveň toho, kto 30 rokov pracoval len na kratší pracovný úväzok alebo na dohody.

Pri 40 rokoch dôchodkového poistenia bude v tomto roku minimálny dôchodok 311,1 eura. Takúto penziu dostanú napríklad všetci, ktorých vymeriavací základ sa bude pohybovať od 200 do 547 eur. Pri 45 rokoch poistenia vychádza minimálny dôchodok 340,8 eura a dostanú ho tí, ktorí platili sociálne odvody zo sumy od 200 eur do 528 eur.

Takmer 115-tisíc SZČO bolo ku koncu minulého roka v druhom dôchodkovom pilieri. Preto dostanú od Sociálky ešte nižšiu penziu ako minimálnu. Štát totiž všetkým ľuďom zapojeným do druhého piliera bude minimálny dôchodok krátiť.

Čo by ste mali vedieť o odvodoch

  • od júla Sociálna poisťovňa živnostníkom vypočíta novú výšku poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka,
  • nanovo vypočítané poistné za júl treba zaplatiť najneskôr do 10. augusta,
  • živnostník s živnosťou, ktorú si otvoril v tomto roku, odvody začne platiť až od júla 2016. Sociálna poisťovňa mu oznámi vymeriavací základ aj výšku odvodov na základe daňového základu z daňového priznania za rok 2015,  
  • to, či je niekto SZČO, už nezávisí od toho, či je registrovaný na daňovom úrade. Postavenie SZČO má osoba automaticky vtedy, ak dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Toto sa týka najmä autorov a umelcov, ktorí nemajú DIČ z daňového úradu,
  • autori a umelci sa v Sociálnej poisťovni odhlasujú z povinného platenia odvodov na základe čestného vyhlásenia o tom, že prestali vykonávať svoju činnosť. Odvody potom do Sociálky neplatia,
  • hranicou príjmov na platenie odvodov je suma 4 944 eur (12 x 412 eur). Kto zarobil vlani menej, od júla mu povinnosť platiť poistné zaniká,
  • od januára 2016 sa opäť zmenia zdravotné a sociálne odvody. Minimálny vymeriavací základ sa zvýši na 429 eur, maximálny bude 4 290 eur (dnes je 4 120 eur).