31. marec, ktorý je každý rok posledným dňom odovzdania daňového priznania, pomaly prestáva byť pre daňovníkov strašiakom. Mnohí si totiž jeho podanie odkladajú na neskorší termín. Stačí poslať daňovému úradu doporučenou poštou, alebo odniesť priamo do podateľne úradu oznam o odklade priznania. Takto si túto povinnosť, a aj platenie dane, odsuniete o tri a v prípade zahraničných príjmov až o šesť mesiacov.

Motívy sú rôzne

Dôvody posunutia priznania môžu byť rôzne. Niekedy je to len nedostatok času, chýbajúce potvrdenia o príjmoch alebo málo informácií ako zdaniť príjmy napríklad zo zahraničia. Ak by totiž daňovník odovzdal priznanie po termíne, hrozila by mu pokuta od daňového úradu.

Ďalším dôvodom je nedostatok peňazí na zaplatenie dane. Do 31. marca totiž treba nielen podať tlačivo ale aj zaplatiť daň.

Existuje však ešte jeden dôvod na takýto krok - odklad daňového priznania znamená aj automatické posunutie platenia sociálnych odvodov.

Odložené preddavky

Odloženie priznania je výhodné najmä pre podnikateľov, ktorí takto môžu ušetriť nielen čas ale aj peniaze na daňové preddavky a sociálne odvody.

Podnikateľ, ktorý v marci zaplatí na dani vyše 2 500 eur, musí začať platiť štvrťročné preddavky. Prvýkrát by musel zaplatiť štvrtinu dane do konca nasledujúceho štvrťroka. Posunutím termínu daňového priznania si podnikateľ odloží aj platenie preddavkov.

Šetrenie na odvodoch

Odklad priznania dane znamená aj automatický odklad platenia sociálnych odvodov.  Sociálne odvody sa totiž vypočítavajú na základe údajov z daňového priznania. Dôležitý je pritom údaj z tlačiva typu B na riadku 43 - čiastkový daňový základ. Z neho sa potom vypočítavajú odvody.

To môže byť výhodné pre dve skupiny podnikateľov. Jednou sú noví živnostníci, ktorí začali podnikať len vlani. Ak mali z podnikania vyššie príjmy ako 4 944 eur, musia začať platiť od júla povinne sociálne odvody. Prvé odvody zaplatia do 8. augusta. Ich výška závisí od vypočítaného vymeriavacieho základu. Minimálne odvody sú 136, 57 eura. Ak si nový živnostník odloží daňové priznanie, posunie si platenie povinného sociálneho poistenia na október. Prvé sociálne odvody tak zaplatí až 8. novembra. Takto ušetrí na sociálnych odvodoch minimálne 409, 70 eura. Ak by mal vyšší príjem z podnikania, a teda aj vyšší vymeriavací základ na odvody, ušetrí ešte viac.

Druhou skupinou, ktorá môže ušetriť, sú podnikatelia, ktorí vlani už povinne platili minimálne sociálne odvody. Keďže ale mali vlani vysoké príjmy z podnikania, hrozia im od júla oveľa vyššie odvody. To znamená, že ak si odložia daňové priznanie o tri mesiace, tri mesiace ešte budú platiť minimálne poistné.

Ako si odložiť priznanie

  • o predĺženie priznania sa nežiada, odklad sa daňovému úradu len oznamuje, teda dáva sa mu na vedomie. Daniari posunutie termínu neschvaľujú,
  • oznam pošlite doporučene, aby ste mali o tom doklad najneskôr do 31. marca,
  • v oznámení uveďte novú lehotu, ktorou je koniec mesiaca, v ktorej podáte daňové priznanie (môže to byť do 30. 4., do 31. 5. alebo do 30. 6. 2015). v lehote, ktorú v oznámení uvediete, musíte daň z príjmov aj zaplatiť.
  • ak súčasťou príjmov živnostníka sú príjmy zo zahraničia, lehota na podanie daňového priznania sa môže predĺžiť najviac o 6 mesiacov. Ak SZČO žiada lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o štyri až šesť mesiacov, v oznámení musí uviesť, že mala v roku 2014 aj príjmy zo zahraničia.