• Som na materskej dovolenke so synom, ktorý má jeden rok. Pred nástupom na materskú dovolenku som pracovala ako asistentka. Chcem sa vrátiť do práce, no na moje miesto zobrali náhradu. Bola som sa informovať u svojho bývalého šéfa, či môžem nastúpiť. Informoval ma, že s mojou nástupkyňou je spokojný, ale môžem ísť robiť asistentku na iný organizačný úsek, prípadne mi ľudské zdroje budú hľadať miesto sekretárky. Má zamestnávateľ na takýto postup právo?

V súlade s ustanovením § 157 Zákonníka práce je zamestnávateľ v prípade, ak sa zamestnankyňa (zamestnanec) po skončení materskej dovolenky (podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce) vráti do práce, povinný zaradiť ich na ich pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné, lebo táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, musí ich zamestnávateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Znamená to, že v prípade, ak by ste sa počas materskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce chceli vrátiť do práce, zamestnávateľ by bol povinný zamestnať vás na pôvodnom pracovisku na prácu zodpovedajúcu vašej pracovnej zmluve. Konkrétne by vás váš šéf musel prijať späť na prácu svojej asistentky na tom pracovnom mieste v organizačnej štruktúre, ktoré ste mali pred odchodom na materskú dovolenku.

Materská dovolenka v trvaní 28 týždňov podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce sa poskytuje žene v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa. Ak žena porodila zároveň dve deti alebo viac, alebo ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Po uplynutí doby 28 alebo 37 týždňov, čo je aj váš prípad, nie je zamestnávateľ povinný zamestnať vás na pôvodnom pracovisku. Je však povinný zaradiť vás na taký druh práce, aký ste mali dohodnutý v pracovnej zmluve pred nástupom na materskú dovolenku. Zamestnať vás na inom druhu práce, teda napríklad na mieste sekretárky, vás môže len s vaším súhlasom.