Ak ste si podanie daňového priznania z príjmov za minulý rok odložili na koniec júna, výšku odvodov ešte nepoznáte. V tomto čase sa už iste chystáte vypĺňať tlačivo. Okrem výšky dane, ktorú budete musieť zaplatiť, je v priznaní ešte jedno veľmi dôležité číslo - čiastkový základ dane. Tento údaj rozhodne o tom, aké sociálne a zdravotné odvody budete platiť.

Nové sociálne odvody

Keď ste podávali priznanie v riadnom termíne, Sociálna poisťovňa vám už určite poslala oznámenie o tom, aké odvody budete odvádzať od júla. Ak ste platili dosiaľ minimum 136,57 eura, od júla môžete platiť viac, keďže sa zmenil výpočet odvodov. Koeficient, ktorým sa delí vymeriavací základ sa znížil z vlaňajších 1,6 na 1,486. Do konca roka 2012 sa pritom používal koeficient 2.

Od januára si na minimálnych odvodoch opäť priplatíte. Minimálne sociálne poistné sa zvýši na 142,20 eura, keďže sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ z dnešných 412 eur na 429 eur. Teda živnostník si do Sociálky priplatí mesačne 5,63 eura. 

Ak máte odklad priznania, môžete použiť na zistenie výšky odvodov Kalkulačky na výpočet poistného na webe poisťovne. Stačí vám zadať výšku vášho príjmu, potom kliknete príkaz Ďalej a Vypočítaj vymeriavací základ. Do tabuľky Typ poistenca vpíšete čiastkový základ dane z vášho daňového priznania. Tento údaj nájdete v daňovom priznaní typu B na riadku 43. Do ďalšieho okna zapíšete sumu zaplateného zdravotného a sociálneho poistenia. Toto číslo nájdete na strane 12, riadok 14 daňového priznania. Keď stačíte príkaz Vypočítaj, kalkulačka vám vypočíta váš vymeriavací základ i sumy poistného do Sociálky.

Príklad

Jozef  ako živnostník vlani zarobil 19 600 eur. Odložil si daňové priznanie o tri mesiace. Jeho čiastkový základ dane bol 9 600 eur. Na odvodoch do SP odviedol vlani 1 601,04 eura a do ZP to bolo 674,87 eura. Spolu  zaplatil 2 275,91 eura. Koľko bude platiť do Sociálky od septembra?

Odvody si vypočíta podľa vzorca:

(Čiastkový daňový základ + suma odvodov do ZP a SP) : 1,486 : 12

K čiastkovému daňovému základu pripočíta odvody. Výsledok vydelí koeficientom 1,486 a číslom 12, čo je počet mesiacov. Takto zistí mesačný vymeriavací základ.

(9 600 + 2 275,91) : 1,486 : 12 = 665,98 eura

Z neho si vypočíta sadzbu 33,15 percent (4,4 % na nemocenské, 18 % na dôchodkové, 6 % na invalidné a 4,75 % do rezervného fondu.

Do Sociálnej poisťovne bude platiť od júla 220,75 eura (29,30 eura na nemocenské, na dôchodkové 119,87 eura, na invalidné 39,95 eura a do rezervného fondu 31,63 eura). Prvú sumu odvedie do 10. augusta.

Aké budete mať zdravotné odvody

Zúčtovanie zdravotných odvodov robí živnostníkom zdravotná poisťovňa. Možno vám už jeho výsledok, nedoplatok či preplatok, oznámila. Zo zákona tak musí urobiť do konca septembra, tým ktorí si termín daňového priznania predĺžili ho môže poslať do konca októbra. Novú výšku odvodov budete platiť od januára, pričom prvú platbu pošlete na účet zdravotky do 8. februára.

Ak momentálne platíte minimálne zdravotné odvody 57,68 eura, od januára budete platiť viac. Zvyšuje sa minimálny vymeriavací základ a vy budete každý mesiac posielať do poisťovne najmenej 60,06 eura. Ide o nárast o 2,38 eura. Novú výšku preddavku budú musieť podnikatelia - fyzické osoby prvýkrát zaplatiť vo februári 2016 za január.

Odvody si môžete vypočítať sami podľa rovnakého vzorca ako pri sociálnych odvodoch.

Príklad

Jozef  ako živnostník vlani zarobil 19 600 eur. Odložil si daňové priznanie o tri mesiace. Jeho čiastkový základ dane bol 9 600 eur. Na odvodoch do SP odviedol vlani 1 601,04 eura a do ZP to bolo 674,87 eura. Spolu  zaplatil 2 275,91 eura. Koľko bude platiť do zdravotnej poisťovne od januára?

Odvody si vypočíta podľa vzorca:

(Čiastkový daňový základ + suma odvodov do ZP a SP) : 1,486 : 12

K čiastkovému daňovému základu pripočíta odvody. Výsledok vydelí koeficientom 1,486 a číslom 12, čo je počet mesiacov podnikania. Takto zistí mesačný vymeriavací základ.

(9 600 + 2 275,91) : 1,486 : 12 = 665,98 eura

Z neho si vypočíta sadzbu poistného14 percent. Do zdravotnej poisťovne začne platiť od januára sumu 93,23 eura.