Podarilo sa nám udržať ziskovosť biznisu, hoci bola zavedená špeciálna poistná daň. Dosiahli sme historický hospodársky výsledok, hovorí finančný šéf ČSOB Poisťovne Vladimír Šošovička, ktorý je nominovaný na cenu CFO roka 2021. Vyhlasovateľom 13. ročníka ankety o najlepšieho finančného riaditeľa je CFO Klub a týždenník TREND.

Víťazom minulého ročníka sa stal Daniel Bekeš zo spoločnosti Embraco.

Pre poistný sektor bol pandemický rok 2020 odlišný než pre iné odvetvia. Podstatou poistenia je totiž čeliť rizikám a vlaňajšok priniesol mnoho hrozieb, ktoré sa dovtedy zdali nepravdepodobné. Poisťovniam klesali príjmy z poistného, menšie však boli aj poistné škody.

Daniel Bekeš, víťaz ankety CFO roka 2019
Neprehliadnite

CFO roka 2020: Hlasovanie o najlepšieho finančného riaditeľa štartuje, súťaží sedem kandidátov

Rekordný zisk

V minulom roku stála pred Vladimírom Šošovičkom a jeho kolegami úloha udržať výkonnostný vzostup z predminulého roka, ktorý ČSOB Poisťovni zabezpečil výročnú cenu TRENDU Poisťovňa roka. ČSOB Poisťovňa toto ocenenie získala najmä preto, že sa jej podarilo byť medzi najlepšími stabilne vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Spoločnosť dokázala rásť, zachovať si rentabilitu poistného, výnosnosť a aj stabilitu.

Z finančného pohľadu sa ČSOB Poisťovni darilo aj v roku 2020. Jej zisk vzrástol o deväť percent, na 10,96 milióna eur, tržby klesli o štyri percentá, na 87,06 milióna eur. Tento hospodársky výsledok patril medzi najlepšie v histórii ČSOB Poisťovne.

Na snímke člen predstavenstva ČSOB Poisťovňa, Vladimír Šošovička.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke člen predstavenstva ČSOB Poisťovňa, Vladimír Šošovička.

K rekordnému zisku prispel aj výrazný dvojciferný medziročný rast v neživotnom poistení, v ktorom ČSOB Poisťovňa za uplynulých päť rokov takmer zdvojnásobila svoj trhový podiel.

Aj výsledky ČSOB Poisťovne naznačujú, že poisťovne sa celkovo dostali do veľmi špecifickej situácie a pandémia môže byť pre ne v istom ohľade aj príležitosťou. Bezprostredným cieľom je zvyšovanie zisku a objemu prijatého poistného.

„Stratégiou ČSOB Poisťovne prispievame k strategickým cieľom ČSOB a KBC skupiny. Lokálne pociťujem dostatočný priestor na realizáciu, skupinovo sme riadení hlavne cez ciele a spoločné bankové a poistné projekty,“ hovorí V. Šošovička. Pozícia skupiny je špecifická práve v tom, že na slovenskom trhu pôsobí ako banka aj ako poisťovňa.

Na snímke Roman Filipoiu, riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie SPP distribúcia.
Neprehliadnite

CFO roka 2020: Finančným riaditeľom roka je Roman Filipoiu zo skupiny SPP Infrastructure

O budúcej výkonnosti poisťovne bude rozhodovať aj to, ako sa jej bude dariť ako investorovi. ČSOB Poisťovňa v súčasnosti rieši okolnosti, ktoré mnohé iné firmy vôbec nepoznajú. Spoločnosť v súčasnosti má prebytok finančných zdrojov.

V oblasti riadenia kapitálu máme stanovený interný cieľ na minimálny ukazovateľ solventnosti. Pri investíciách, produktových iniciatívach, finančnom riadení kvantifikujeme dosah našich rozhodnutí na solventnosť spoločnosti,“ hovorí V. Šošovička.

Nižšie náklady na réžiu

Poisťovňa v pandemickom roku dokázala znižovať náklady. „Minulý rok bol v znamení striktného manažmentu nákladov, celkové náklady našej spoločnosti klesli medziročne o jedno percento, hoci portfólio naďalej rástlo,“ dopĺňa V. Šošovička.

Poisťovňa neustále hľadá úspory aj v spôsobe, akým rieši poistné udalosti svojich klientov. „V poslednom období sme výrazne zoptimalizovali a zautomatizovali procesy v oblasti likvidácie poistných udalostí, čo prispelo k zvýšenej rýchlosti ich vybavenia,“ hovorí finančný riaditeľ a dodáva, že poisťovni sa darí znižovať náklady spojené so škodami. Jednotkový náklad na poistnú udalosť totiž klesol za uplynulých päť rokov o päťdesiat percent.

Oliver Felszeghy, finančný riaditeľ Tiposu
Neprehliadnite

CFO roka 2020: Tipos dosiahol rekordné tržby napriek tomu, že konkurencia vidí jeho plány

V. Šošovička je jedným z troch členov predstavenstva ČSOB Poisťovne. Na starosti má oblasť financií, teda finančné účtovníctvo, finančný kontroling a aktuárov. V ČSOB Poisťovni je zodpovedný aj za oblasť centrálneho nákupu, riadenia aktív a pasív a za právne služby, ktoré sú dodávané skupinovými útvarmi ČSOB.

Okrem toho má prevádzkové úlohy, zodpovedá za správu poistných zmlúv, platobný styk, likvidáciu poistných udalostí. V rámci segmentu korporácií a malých a stredných firiem sa V. Šošovička venuje vývoju produktov a upisovaniu poistného rizika. Priamo riadi deviatich podriadených kolegov, celkovo riadi zhruba 180 ľudí.

Na snímke člen predstavenstva ČSOB Poisťovňa, Vladimír Šošovička.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke člen predstavenstva ČSOB Poisťovňa, Vladimír Šošovička.