Keď SAP v roku 2010 predstavil svoju vlastnú databázu SAP HANA a neskôr nasledovníka ERP systému – S/4HANA,  začalo sa čoraz viac hovoriť o termíne, dokedy musia zákazníci vykonať migráciu na novú platformu. Napriek aktívnej podpore SAP nízky počet migrovaných zákazníkov na S/4/HANA núti SAP posúvať tento dátum čoraz viac do budúcnosti. 

Najnovšie podmienky poskytli časový vankúš

SAP sa zaviazal poskytovať podporu novej platforme S/4HANA do konca roku 2040.  Zároveň bude poskytovať podporu pre súčasné verzie aplikácií SAP Business Suite 7 do konca roka 2027 s možnosťou individuálneho predĺženia do konca roka 2030.  Do SAP Business Suite 7 balíka spadajú tieto aplikácie:

  • SAP ERP 6.0
  • SAP Customer Relationship Management 7.0
  • SAP Supply Chain Management 7.0
  • SAP Supplier Relationship Management 7.0 applications
  • SAP Business Suite powered by SAP HANA.

Zákazníci, ktorí si individuálne nepredĺžia SAP podporu od roku 2028, budú môcť naďalej využívať svoj SAP systém bez obmedzenia, bude im však poskytnutá obmedzená zákaznícka podpora zo strany SAP, ktorá nebude zahŕňa zmeny legislatívy, nové support packy alebo iné technologické upgrady.

Prečo SAP posunul dátum

Za novým dátumom je rozhodne viac dôvodov. Od predstavenia SAP HANA v roku 2010 dostáva SAP od svojich zákazníkov spätnú väzbu, že sa cítia pod tlakom kvôli prechodu na novú platformu.  Rovnako to bolo aj v decembri minulého roku, keď organizácia reprezentujúca SAP zákazníkov zdôraznila, že ukončenie podpory produktov Business Suite 7 a vynútený prechod na S/4HANA nepomôže vzájomným vzťahom. Spoločnosti investovali nemalý kapitál do počiatočnej implementácie SAP riešenia, a preto obava z ďalšej veľkej investície, či už finančnej alebo časovej, je na mieste. 

Podľa záverečnej správy z roku 2019, ktorú SAP zverejnil, vyplýva, že na konci 4Q 2019 malo celosvetovo S/4HANU naimplementovanú iba 13 800 spoločností. Vzhľadom na celkový počet zákazníkov SAP-u, ktorých je vyše 100-tisíc, je toto číslo nízke. Ak by sa aj súčasný trend zrýchlil, implementácia S4/HANA pre viac ako 80-tisíc spoločností v časovom horizonte 5 rokov je nereálna.   Prechod na S/4HANA vyžaduje komplexnú analýzu a transformáciu vnútropodnikových procesov. Bolo preto v záujme SAP vyhovieť klientom a posunúť ukončenie podpory Business Suite aplikácií o ďalšie 2 roky a nechať klientom dostatok času na plynulý prechod na S/4HANA.

„Skúsenosti ukazujú, že veľké spoločnosti si musia vyhradiť aspoň 18 mesiacov na kompletnú implementáciu S/4HANA. Tento čas sa môže predĺžiť v závislosti od lokálneho vývoja,“ hovorí Ivan Slivka, konzultant PwC pre SAP. 

Prečo SAP predlžuje lehotu migrácie na SAP S/4HANA

Hoci opakované posúvanie termínu ukončenia podpory produktov Business Suite 7 a súčasný stav okolo pandémie COVID-19 môžu spoločnosti vnímať ako dočasné oslobodenie od prác na migrácii na S/4HANA, odkladanie prechodu na novú platformu PwC neodporúča. Implementácia S/4HANA vyžaduje nemalé finančné prostriedky a ľudské zdroje, správnym plánovaním a dostatočnou časovou rezervou sa však dá vyhnúť množstvu rizík, ktoré sú s touto implementáciou spojené. Jedným z týchto rizík môže v budúcnosti byť nedostatok skúsených konzultantov. Z prieskumov vychádza, že zhruba 54 % najskúsenejších SAP konzultantov plánuje v nasledujúcich 10 rokoch odísť do dôchodku a viac ako polovica SAP technických konzultantov ešte nemá významné skúsenosti so S/4HANA. 

Spoločnosti, ktoré s migráciou na S/4HANA už začali, môžu aktuálne rozhodnutie SAP využiť na komplexnejšiu analýzu a implementáciu. Zákazníci, ktorí s implementáciou ešte nezačali, majú jedinečnú príležitosť pripraviť si implementačnú stratégiu a vyhnúť sa neskorším komplikáciám a prekvapeniam.

Viac informácií: 

https://www.pwc.com/sk/en/advisory/technology-consulting/sap.html