Ako môžeme pretiahnuť viazaných zákazníkov od konkurencie?

Čo keby sme na seba prebrali bremeno zmluvnej pokuty za viazaných konkurenčných zákazníkov?

Predstavme si nasledovnú situáciu:

Operátor: „Dobrý deň, mám pre vás skvelú ponuku, ....“

Zákazník: „ To znie super, ale ja som ešte stále viazaný, ...“

Operátor: „To nevadí, my to za vás vybavíme a v prípade pokuty, ju zaplatíme za vás, ...“

Na takýto scenár by ľudia podľa mňa počúvali.

Aké riziká by na seba prebral operátor? Podľa mňa minimálne. Zmluvná pokuta podľa môjho názoru môže byť účtovaná na začiatku viazanosti max. do výšky dotácie na telefón, resp. do výšky poskytnutej zľavy z paušálu, ktorá je podmienená viazanosťou. Zmluvná pokuta by mala byť postupne rovnomerne znižovaná počas celej doby viazanosti až na 0€ po uplynutí doby viazanosti. Z toho vyplýva, že prípadné/oprávnené zmluvné pokuty môžu byť v priemere len na symbolickej úrovni s ohľadom na dobu do konca viazanosti jednotlivých zákazníkov a s ohľadom na výšku dotácie na telefón a s ohľadom na výšku zľavy z mesačného poplatku za paušál s viazanosťou v porovnaní s cenou rovnakého, ale neviazaného paušálu. Pokiaľ sa stane, že zákazníci majú zmluvnú pokutu na svojej zmluve o viazanosti uvedenú v nepomerne vyššej sume, tak by to malo byť neoprávnene.

Myslím si tiež, že žiaden operátor nepôjde do súdnej konfrontácie s iným operátorom, pokiaľ ide o otázku viazanosti, pretože by sa sám vystavoval riziku, že prípadná prehra by mohla znamenať, že výsledok takéhoto súdneho sporu by sa mohol uplatniť na všetkých ďalších viazaných zákazníkov. Myslím si tiež, že s takouto ponukou môže v súčasnosti prísť len jeden operátor, ktorý od začiatku postavil svoju stratégiu na neviazanosti.

Preto moja odpoveď na otázku ako konkurencii  pretiahnuť viazaných zákazníkov je: „Preberme na seba „ťarchu“ zmluvných pokút za zákazníkov, ktorí sú v súčasnosti viazaní u konkurencie, pretože sa nám to oplatí aj za cenu prípadných súdnych sporov, ktoré podľa mňa nepredstavujú významné riziko“.