Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

#mobilný operátor

Ako má vyzerať úspešný mobilný virtuálny operátor?
Blogy 5.6. 2015 16:14

Ako má vyzerať úspešný mobilný virtuálny operátor?

Na Slovensku máme, alebo sme mali viacero mobilných virtuálnych operátorov (MVNO) a každý o sebe tvrdí, že sa v jeho prípade jednalo o úspešný projekt. Mojim cieľom nie je polemizovať o tom, ale ponúknuť koncept MVNO, ktorý by bol iný a ktorý by mohol mať oveľa vyšší potenciál na úspech.


Video

Ilustračné foto
PR článok
Ekonomika dnes 0:00

BFF podporí otvorenú diskusiu o zefektívnení európskeho sektoru zdravotníctva

Skupina BFF Banking Group, popredný európsky hráč špecializujúci sa na riadenie a financovanie pohľadávok voči orgánom verejnej správy, sa zúčastnila konferencie „TREND Zdravotnícky manažment 2021“ s cieľom prediskutovať efektívnejšie riadenie sektoru zdravotníctva. Konferencia tiež poskytla priestor pre rôzne názory, podporila zdieľanie osvedčených postupov a otvorila cestu hľadaniu nových riešení.