Hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja Štefan Marušák v správe z kontroly poukazuje na viaceré zistené pochybenia. Tie sa týkajú napríklad fakturovania a preplácania prác, ktoré nemali byť v skutočnosti zrealizované, prípadne boli fakturované a preplácané opakovane v priebehu toho istého roka, pričom jeden náter by mal vydržať aspoň jeden rok.

Pochybenia sa majú týkať aj toho, že firma RCB mala podnájomnými zmluvami prenajímať niektoré prvky predmetu nájmu tretím osobám. Takto malo byť uzatvorených osem podnájomných zmlúv. Nedostatky vidí kontrolór aj v tom, že samotný kraj nevykonával dostatočnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok, zlyhať mali aj viaceré kontrolné mechanizmy zo strany Bratislavského kraja.

Poslanci chcú komplexnú kontrolu

Krajskí poslanci zobrali v piatok správu kontrolóra na vedomie, zároveň požadujú komplexnú kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami župy v spoločnosti RCB spätne od roku 2012. Situáciou sa majú zaoberať aj na mimoriadnom rokovaní, kde by mali byť predložené ďalšie informácie a zistenia. V súčasnosti totiž okrem iného chýbajú výsledky z kontroly priamo v spoločnosti RCB.

Samotná spoločnosť sa kontrole nebráni, jej generálny riaditeľ Milan Valašik je presvedčený, že uvedené pochybenia a podozrenia dokáže vyvrátiť. Požaduje len „priestor na obhajobu“, dvere do spoločnosti má kontrola podľa neho otvorené. Kontrolór pritom vykonanie kontroly najprv na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja a následne v spoločnosti vysvetlil tým, že v minulosti bol problém dostať sa k podkladom zo strany RCB.

Kompletnú a komplexnú kontrolu na vyvrátenie alebo potvrdenie zistení žiada aj vedenie úradu. „Poďme konať, ale požadujem kontrolu na oboch stranách,“ zdôraznila riaditeľka Úradu župy Patrícia Mešťan.

Otáznikom je aj kontakt na Glváča

V rámci rozpravy k predloženému materiálu odzneli z poslaneckého pléna viaceré názory. Podľa niektorých znamenajú zistené skutočnosti „kolosálny podvod“, iní poznamenali, že nie všetky fotografie sú k jednotlivým cestám pridelené správne. Zastupiteľstvo požaduje väčšiu kontrolu, a to spätne do roku 2012. „Bratislavský samosprávny kraj má za to, aby bola urobená komplexná a kompletná kontrola, a aby bol dodaný kompletný materiál,“ uviedla hovorkyňa kraja Lucia Forman s tým, že sa kraj k výsledkom kontroly vyjadrí až po dodaní všetkých podkladov.

Podľa riaditeľa odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Michala Halabicu začal kraj s podrobnými kontrolami a viacerými opatreniami v súvislosti s RCB po nástupe nového vedenia kraja. „Od roku 2018 kontinuálne kontrolujeme faktúry a plnenie,“ poznamenal s tým, že niektoré faktúry bolo treba kontrolovať dlhšiu dobu a niektoré platby boli pozastavené.

V rámci prijatých opatrení existujú po novom ku každej faktúre denné záznamy o pohybe vozidiel a výkazníctvo sa páruje s fotodokumentáciou. „V auguste 2019 sme začali so zmluvnou dokumentáciou, pripravujeme dodatky a zmeny k zmluvám s RCB. Pracujeme aj na úprave stanov na zlepšenie kontroly RCB,“ doplnil M. Halabica.

Spoločnosť RCB sa má spomínať aj v súvislosti s komunikáciou odstupujúceho podpredsedu Národnej rady Martina Glváča s obžalovaným Marianom Kočnerom. Spomína sa tiež prepojenie M. Glváča s M. Valašikom.