Na Slovensku má vyrásť Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC). Viedeň nedokáže pohltiť asi 25 percent dopytu a Bratislavu kongresy obchádzajú pre absenciu centra.

Vláda ešte vlani vyčlenila na výstavbu NKKC do 60 miliónov eur. K projektu vznikne štúdia uskutočniteľnosti, ktorú ohodnotí Útvar hodnoty za peniaze či Európska komisia. Výstavbu má kontrolovať a o lokalite rozhodnúť rovnomenná nezisková organizácia.

O projekt sa zaujíma Incheba, developeri z J&T a Immocap Group. Kým J&T ponúka pre nové centrum Lido, Immocap chce umiestniť NKKC do svojho Nového Istropolisu.

Incheba tiež predstavila svoj projekt a ukázala jeho vizualizácie. Podľa výkonného riaditeľa Alexandra Rozina mladšieho má Incheba najlepšie miesto na projekt, akým je NKKC. A. Rozin mladší v rozhovore pre TREND hovorí o ich predstave nového centra, konkurenčnej výhode, ale aj o prístupe štátu k projektu.

Kedy a prečo ste sa rozhodli, že sa budete uchádzať o lokalitu NKKC?

V segmente výstav, podujatí a kongresov podnikáme takmer 50 rokov. Bolo by nesprávnym rozhodnutím, keby sme sa o dotáciu štátu nezaujímali. Informácia z februára o zámere štátu bola pre nás prekvapujúca. Rozhodnutie prišlo na poslednom zasadnutí bývalej vlády a nepovažujem to za náhodu. Súčasná vláda dokonca kritizovala zámer tej bývalej vybudovať NKKC takým spôsobom, akým ho predstavili.

Aký je váš názor na prístup štátu?

Ak chce štát investovať 60 miliónov eur do takého veľkého projektu, myslím si, že disponuje aj dostatočým aparátom, aby si dal vypracovať kvalitné štúdie. Na jednej strane máme štát, na druhej organizáciu Globsec a hudobníkov. Prekvapilo ma, že štátu stačí jedna štúdia od Globsecu, ktorú nikto poriadne nevidel, a ihneď sa vyčlení balík šesťdesiatich miliónov.

Myslíte, že materiál, ktorý predstavila nezisková organizácia, nie je relevantný?

Nespochybňujem ani Globsec, ani hudobníkov. Stojí však za zamyslenie, či budú vedieť naplánovať, prevádzkovať a udržiavať kongresové centrum. Vláda si mohla domácu úlohu urobiť kvalitnejšie.

Stretli ste sa aj s predstaviteľmi občianskeho združenia NKKC?

Deň po tom, ako bol predstavený konkurenčný projekt, sme písali list na ministerstvo dopravy aj financií a v ten istý deň sme napísali do združenia NKKC. Ozvali sa nám po necelom mesiaci, pričom navrhli stretnutie o niekoľko dní. Keďže bolo dovolenkové obdobie, požiadali sme o iný termín. Odvtedy sa neozvali.

Na snímke Alexander Rozin mladší.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke Alexander Rozin mladší.

K záverom štúdie, ktorú predstavilo občianske združenie, máte výhrady.

Vytvorenie ekonomiky s objemom 80 miliónov eur je trochu nadsadené. Tisíc pracovných miest je určite prehnaných. Ak sa rozprávame aj o vodičoch Uberu alebo Boltu, ktorí budú voziť účastníkov kongresov, tak áno, môže to byť tisíc. V priamom vzťahu k NKKC však určite nevznikne tisíc miest.

Na základe čoho tvrdíte, že sú tie čísla prehnané?

Pozeráme sa na Viedeň a Prahu. Na to, aby NKKC vytvorilo ekonomiku za 80 miliónov, by tu nemohlo existovať žiadne centrum a po vzniku nového by sa v ňom muselo každý tretí deň konať nejaké podujatie. Proces získavania kongresov trvá niekoľko rokov.

Centrum bude podľa dát vytvárať stratu.

Vo vašom článku prezident Globsecu Róbert Vass už teraz dáva štátu indície, aby sa pripravil na financovanie stratového projektu, ktorým podľa neho NKKC bude. Myslím, že štát to ľahko prijal za svoje.

Takže NKKC nebude stratové?

Ak by sme boli úspešní a štátnu dotáciu by sme získali, budeme ho prevádzkovať tak, aby stratové nebolo. Postavili sme Expo Arénu z vlastných zdrojov a prevádzkujeme ju tak, že v strate nie sme.

Prečo je 75 percent kongresových centier na svete v strate či na nule?

Ale stále tu je 25 percent, ktoré v strate nie sú. Dôležitá je synergia s výstaviskom. Ak budete zamestnávať personál len pre kongresové centrum postavené osamote, potrebujete väčší rozpočet, než keď ho postavíte v areáli, kde sú veľtrhové haly.

Na snímke Alexander Rozin mladší.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke Alexander Rozin mladší.

NKKC chce, aby centrum, jeho ceny a prevádzka neboli v rukách developera či Incheby. Centrum nebude môcť vytvárať zisk ani sa môcť predať. Ako to vnímate?

Podľa mňa je predčasné o týchto podmienkach hovoriť. Mal by o tom rozhodnúť štát, nie združenie. Štruktúra fungovania centra nie je definovaná. Je otázne, či financovanie pôjde cez NKKC. Vieme si predstaviť model, kde nebudeme jednoznačným vlastníkom.

Aj pán Lukeš z Immocapu pre TREND povedal, že NKKC nebude nikdy zarábať.

Ja si to nemyslím. My sme Expo Arénu pred 25 rokmi postavili, otvorili a dodnes sa tam konalo 260 koncertov a 111 kongresov.

Je spojenie výstaviska s NKKC výhodou?

Celosvetovo sa pre tento sektor používa termín MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions). Spojenie kongresov, konferencií a výstav je prirodzené a efektívne. A veľké kongresy sa často realizujú za sponzorskej podpory firiem, ktoré majú záujem prezentovať sa. Incheba navyše profituje z unikátnej polohy. Je blízko centra mesta. Infraštruktúra je vybudovaná tak, aby nezahltila centrum mesta, a zároveň je tu dobrá dostupnosť hotelov a iných častí.

Prečo sme v hodnotení MICE v porovnaní s okolím na takých nízkych miestach?

Na Slovensku chýba stratégia kongresovej turistiky. V zahraničí je bežné, že mesto či samospráva podporí kongres bezplatnou verejnou dopravou pre účastníkov, vstupmi do kultúrnych inštitúcií či ďalšími benefitmi.

Nebojíte sa, že v Bratislave by ste mohli stratiť monopol?

My sa necítime ani nevnímame ako monopol. Nebojíme sa konkurencie.

Prečo ste za posledných niekoľko rokov sami neprišli s iniciatívou kompletnej prestavby Incheby na kongresové centrum? Prečo práve teraz?

Pretože teraz s tým prišla vláda. My sme doteraz z vlastných zdrojov investovali do Incheby 50 miliónov eur. Bez dotácií či inej podpory. Ďalšie investície plánujeme.

Na snímke Alexander Rozin mladší.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Na snímke Alexander Rozin mladší.

Vaše vizualizácie projektu robil čerstvý absolvent STU. Nemyslíte si, že podobný projekt by mali pripraviť skúsenejší ľudia?

Tento projekt je vydarený. Pán Kulifaj je nadaný a šikovný architekt, neobávam sa, že by nemal dosť schopností a vedomostí. Uskutočnila sa aj architektonická súťaž a tento návrh bol najlepší. Boli by sme radi, keby na projekte spolupracovali špičkoví architekti. O masterplane a rozvoji lokality rokujeme so svetoznámym newyorským štúdiom Diller Scofidio + Renfro.

David Boon z bruselského výstaviska sa v niektorých slovenských médiách vyjadril, že NKKC je pre Bratislavu zbytočné a musia ho riadiť ľudia, ktorí riadia výstaviská, nie nezisková organizácia. Neskôr sa tento istý človek objavil na vašej tlačovej konferencii. Nie je to zvláštna zhoda náhod?

S pánom Boonom sa poznáme roky, stretávame sa raz ročne na globálnom kongrese pre veľtrhy a podobné podujatia. Je to špičkový odborník. Nevidím dôvod to ďalej komentovať.  

Alexander Rozin mladší (38)
Študoval na Inštitúte politických vied v Paríži, Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a Harvard Business School. Počas štúdia pôsobil na úrade generálneho tajomníka OBSE. Od roku 2006 je členom Predstavenstva Incheby, kde organizačne zastrešoval aj samity Bush – Putin, ministrov obrany NATO, lídrov 27 členských krajín EÚ a iné. Dnes je výkonný riaditeľ spoločnosti.