Rómovia by mali patriť medzi naše priority

Osady s jednou až dvoma studňami, bez elektriny, bývanie v chatrčiach pozliepaných z dosiek a plastu. Mnohým určite ako prvé napadne, že Rómovia sú si sami na vine. Lebo veď prečo sa nevedia prispôsobiť a žiť „normálne“ ako majorita.

Môžu však v týchto osadách, kde nezamestnanosť často dosahuje sto percent, vyrásť deti schopné rozumieť slovenskému jazyku, dosahovať v škole minimálne priemerné výsledky a byť prirodzenou súčasťou detských kolektívov? Pravda je taká, že nemôžu.

Nie je pravda, že nevieme, čo s tým. Na Slovensku sú riešenia aj ľudia, ktorí môžu krajine a Rómom pomôcť

Fakt, že v roku 2017 sa Slovensko ako členský štát Európskej únie borí s takýmito problémami, svedčí o tom, že politické reprezentácie od pádu komunistického režimu situáciu s Rómami neriešili. Namiesto záujmu porozumieť im a riešiť rokmi narastajúci problém sa rómske osady dodnes zneužívajú na získavanie frustrovaných voličov. Splnomocnenec pre Rómov je formálna funkcia, ktorú vlády obsadzujú, aby mohli Bruselu ukázať, že „snaha“ riešiť veci existuje. Človek, ktorý sa do nej dostane, však nemá žiadnu silu a kompetenciu, aby so súčasným stavom pohol.

Nie je pravda, že nevieme, čo s tým. Niektorí jednotlivci vedia, dosahujú výsledky na lokálnej úrovni oceňované zahraničím, ale stále sa im nedostáva toľká pozornosť zo strany domácej vrcholovej politiky, akú by si zaslúžili. Ale hlavne, akú Slovensko vážne potrebuje. Jedným z týchto ľudí je aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, ktorý tradičnú obec na východe Slovenska s voľakedy nezamestnanou rómskou menšinou pretvoril na miesto, kde ľudia chcú žiť, pracovať a majú medzi sebou priateľské vzťahy. Bez rozdielu etnicity.

Aj preto je starosta V. Ledecký na titulke TRENDU a aj preto rómskej problematike venujeme v tomto čísle celú tému. Ako súčasť nášho projektu Čo ďalej s krajinou, ktorým upriamujeme pozornosť na reálne problémy Slovenska a na ľudí, ktorým na tejto krajine záleží.

Ak vieme, že máme problém s tým, v akých podmienkach žijú Rómovia a aké všetky negatívne dôsledky z toho vyplývajú pre okolité obyvateľstvo, je pre štát a dokonca aj pre demokraciu potrebné sa tomu začať reálne venovať. V ideálnom svete Rómovia spolunažívajú s Nerómami, majú prácu, ich deti dosahujú slušné výsledky v škole a z nelegálnych osád sa stávajú legalizované časti obcí. V ideálnom svete sa zo Spišského Hrhova či Nitry nad Ipľom môžu stať učebnicové príklady, ako to dostať do reality.