Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Za vhodné považujem voliť kombináciu akcií, dlhopisov a realít. Všetky triedy týchto aktív by mali byť zastúpené prostredníctvom fondov (ETF, podielové fondy) a zamerané na všetky dôležité regióny sveta – Spojené štáty, Európu, Japonsko aj rozvíjajúce sa trhy. Pri realitách sa investor môže orientovať na globálne ETF alebo lokálne podielové fondy investujúce do komerčných nehnuteľnosti na Slovensku aj v Česku. Riešením sú najmä tie, ktoré investujú do širokého spektra komerčných nehnuteľností, ako je logistika, ľahký priemysel, kancelárie či retailové parky. Nezodpovedanou otázkou je však dĺžka investovania. Pri investičnom horizonte desať rokov je zmysluplný vyvážený pomer 40 : 30 : 30 pre akcie, dlhopisy a reality. Čím dlhší horizont, tým väčšia váha akcií, pri pätnástich rokoch 60 : 10 : 30. Čím kratší horizont, tým väčší podiel dlhopisov, na päť rokov napríklad 20 : 50 : 30.

Peter Štadler, generálny riaditeľ Wealth Effect Management

V prvom rade je potrebné prihliadať na investičný horizont. Pokiaľ je dlhší ako päť rokov, je vhodné investovať formou dobre zvoleného pasívneho ETF portfólia, ktoré by mohlo byť tematicky navážené tak, aby sme dosiahli o čosi atraktívnejší výnos, ako poskytne len štandardné kopírovanie trhu hlavných akciových indexov. Pri danej sume by som, žiaľ, neodporúčal aktívnejšiu správu s výberom samotných akciových titulov. Samotný výber ETF by však sčasti zahŕňal aktívnu správu vďaka výberu samotných tematických ETF. Pokiaľ by mal byť investičný horizont kratší ako päť rokov, snažil by som sa nájsť aktuálne najvýhodnejší termínovaný vklad s najvyšším možným výnosom, čo aktuálne znamená približne viac ako štyri percentá. Dobrým príkladom je spoločnosť Apple, ktorá pri­šla s novinkou sporiaceho účtu v spolupráci s Goldman Sachs.

Josef Vojta, Partner, Capital Markets ARETE Group 

Vzhľadom na sumu nejde o kvalifikovaného investora, teda je možné brať do úvahy výhradne investičné produkty vhodné pre retailových investorov. Nie som priaznivcom komodít, napríklad zlata, a už vôbec nie kryptomien, pretože preukázateľne neprinášajú zaujímavý výnos pri vysokej miere rizika. Vyhýbal by som sa aj korporátnym dlhopisom, ak je emitent vysoko zadlžený, prefinancováva predchádzajúce emisie alebo nie je celkom zjavné, z akých zdrojov emitent dlhopisy v budúcnosti splatí. Pre výber vhodnej investície je nevyhnutné definovať investičný horizont. Aktuálna vysoká volatilita na trhoch nenahráva krátkodobému investovaniu, riziko straty je pre neprofesionálneho investora pomerne vysoké. Pre strednodobý investičný horizont, napríklad na päť rokov, môže byť zaujímavá investičná stratégia navrhnutá profesionálom a zložená z verejne obchodovaných akcií a dlhopisov, so stabilizačnou zložkou v podobe alternatívnych investícií. Druhým variantom môže byť otvorený podielový fond investujúci priamo do výnosových nehnuteľností alebo do realitných fondov. Oba uvedené varianty majú v uvedenom investičnom horizonte potenciál na dobré zhodnotenie pri relatívne nižšej miere rizika.

Dominik Hapl, Portfólio manažér, Across Private Investments

Je ideálny čas na investovanie. Kto chce pokojne spávať, mal by zvoliť široko diverzifikované portfólio inšpirované dolárovými milionármi. V dlhodobom horizonte je schopné prinášať výnos šesť až osem percent. Podobné zhodnotenie dokážu prinášať aj čisto akciové portfóliá, ale diverzifikované portfólio má výhodu v nižšom riziku – menšom kolísaní investovanej sumy. Vo všeobecnosti platí, že široko diverzifikované portfólio zložené z ETF v pomere 40 percent akcií, 40 percent dlhopisov, 10 percent realitných fondov a 10 percent alternatívnych investícií, kam patrí zlato, komodity, private equity či kryptomeny, chráni veľmi dobre. Opiera sa o dve hlavné triedy aktív vhodne skombinované s alternatívnymi investíciami, ktoré portfóliu dodávajú výnos v turbulentných časoch. V investovaní nemá ísť o časovanie trhu a stávkovanie na jednu kartu. Naopak, o stávku na všetky karty a minimalizovanie rizík. Je potrebné zdôrazniť aj ciele a rizikový profil investora, ktoré môžu nastavenie investície vo finále zmeniť. Vo všeobecnosti však diverzifikovaným portfóliom 40 : 40 : 10 : 10 investor neurobí chybu.

František Burda, investičný analytik FinGo

Odpoveď na túto otázku závisí od toho, kto sa pýta. Bude potrebovať tieto peniaze o tri roky, pretože bude kupovať auto, alebo ich začne čerpať až o 30 rokov na dôchodku? Aké sú jeho investičné ciele? Je ochotný znášať riziko poklesu investície? Aké sú jeho skúsenosti s investovaním? V prípade menej skúseného investora, ktorý chce investovať dlhodobo a nespanikári pri prvom poklese trhu, odporúčam pasívne investovanie do akciových fondov. Napríklad prostredníctvom vhodného indexového ETF, ktorý kopíruje výkonnosť amerických alebo svetových akcií. Svoje portfólio si môže poistiť investičným zlatom, ktoré sa dá nakúpiť fyzicky alebo papierovo na burze vo forme ETF či certifikátu. Zlato by však v tomto prípade malo tvoriť skôr menšiu časť portfólia, v prípade
dlhodobej investície majú hrať prím akcie.

Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave

Začnem protiotázkou: Kto potrebuje, aby akcie stúpli na cene a na akú cenu majú vzrásť a prečo práve do konca roka? Dlhodobý investor je totiž aj napriek poklesu v pluse, pravidelný investor si postupnými vkladmi upravuje priemernú nákupnú cenu a špekulant si bol vedomý rizika straty. Ak ide v prípade konca roka o plánovaný moment speňaženia investície, ide v podstate o časovanie, ktoré sa nemusí vyplatiť. Preto by bolo vhodnejšie toto riziko znížiť pravidelným výberom tak, aby posledný výber bol načasovaný práve do obdobia okolo prelomu rokov. Očakávania budúceho vývoja sú prirodzene optimistické, pretože súčasný stav vyhovuje iba malému množstvu ľudí a väčšina má preň menšie, väčšie či až existenčné problémy. Predpovedať budúci vývoj, ktorý ovplyvnia neznáme faktory, si netrúfam.

Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest

Relevantnými možnosťami, ktoré aj dnes patria medzi najpopulárnejšie, sú dlhopisy a podielové fondy. Počas turbulentných období a kríz na globálnych kapitálových trhoch, akými prechádzame aj dnes, však funguje ako útočisko pre investorov aj zlato. Práve zlato by mohlo byť v najbližšom období zaujímavou investíciou v dôsledku potenciálu rastu jeho hodnoty s ohľadom na aktuálny zhoršujúci sa deficit federálneho rozpočtu v Spojených štátoch, ktorý by mohol viesť k oslabeniu dolára. Vo všeobecnosti však platí, že pri investovaní je dobré zohľadniť osobné preferencie, minimalizovať riziko a diverzifikovať portfólio.

Martin Krištoff, portfólio manažér, HABERL Wealth Management 

Tak ako minulý rok boli v popredí energetické spoločnosti, otázkou ostáva, ktorý sektor bude najziskovejší v nasledujúcom období. Otvára sa priestor vysokého potenciálu technologických firiem, ktoré zaznamenali svoj najhorší rok po roku 2008 a prasknutí internetovej bubliny v roku 2000. Keďže trh s umelou inteligenciou stále rýchlo rastie, veľa spoločností môže profitovať z AI. Hoci výber akcií v rastúcom odvetví prináša veľa neistoty, je potrebné zamerať sa na lídrov v tejto oblasti, ktorí sa vývojom umelej inteligencie zaoberajú už dlhší čas. K rastu technologických akcií by mohol prispieť aj obrat v menovej politike centrálnych bánk, kde sa na čele s Federálnym rezervným systémom očakáva, že začne so znižovaním úrokových sadzieb, čo pomôže celkovému optimizmu na akciových trhoch.

Stanislav Pánis, analytik, J&T Banka

Neexistuje na to univerzálna odpoveď. Závisí to od viacerých vzájomne podmienených parametrov, ako je investičný horizont, cieľ investovania, miera tolerancie rizika, požiadavky na likviditu či očakávané zhodnotenie zdrojov. Vo všeobecnosti možno povedať, že čím je investičný horizont dlhší, tým je väčší priestor mať investície nastavené rizikovo, s väčším podielom akcií či alternatívnych investícií vrátane komodít či realít na celkovom portfóliu, a to aj v aktuálnych časoch zvýšenej neistoty. Z krátkodobého hľadiska síce môže byť takáto štruktúra aktív volatilná, čo je potrebné ignorovať, nepanikáriť a počkať, kým výkyvy v dlhšom časovom období odznejú v rámci poznania, že svetová ekonomika je po väčšinu času v rastovom režime, podobne ako ziskovosť firiem. Volatilitu rizikovejších aktív vnímame ako vstupenku, ktorú je potrebné zaplatiť za zaujímavé výnosy, ktoré z dlhodobého hľadiska porážajú infláciu. Buffettizmus hlása, že akciový trh je zariadenie, ktoré presúva peniaze od netrpezlivých k trpezlivým. 

Modern,Switch,With,The,Word,Level,On,The,Top,Pointing
Neprehliadnite

Investovanie je omnoho jednoduchšie, ako si ľudia myslia