Prínosy dohľadovej služby Soitronu s open source nástrojmi pre monitoring IT:

  • Prehľadný a transparentný systém poplatkov bez potreby platiť za softvérové licencie
  • Bezproblémové rozširovanie funkcionality
  • Možnosť okamžite ľubovoľne meniť rozsah monitorovanej infraštruktúry
  • Platba len za skutočne využité služby
  • Zníženie celkových nákladov na monitoring až do výšky 60 %
  • Zmena štruktúry nákladov z kapitálových na operatívne
  • Možnosť prispôsobiť monitorovací nástroj špecifickým požiadavkám klienta, keďže ide o open source riešenie

„Kamióny dnes bez IT nenaložíte,“ konštatuje Peter Jašek, systémový administrátor spoločnosti Johns Manville, ktorá vyrába stavebnú a mechanickú izoláciu, komerčné strešné systémy, sklené vlákno a netkané materiály. Aj táto trnavská fabrika má, ako mnohé ďalšie, skúsenosť s výpadkom systému, ktorý dokáže negatívne ovplyvniť chod výrobných liniek, vybavenie objednávok či koordináciu logistiky.

„Spravovať dnes IT infraštruktúru je ťažšie ako pred desiatimi rokmi. Technológie sú rozmanité, rýchlo sa menia. Zopár ľudí na oddelení môže iba ťažko držať krok so všetkými zmenami a garantovať vysokú dostupnosť služieb, ktorá je pre biznis kľúčová,“ vysvetľuje. Na malých firemných IT oddeleniach býva problémom aj zastupiteľnosť informatikov.

Open source šetrí náklady

Johns Manville v minulosti monitoroval IT infraštruktúru pomocou interného systému, firma však nemala dedikovaného človeka, ktorý by neustále sledoval prichádzajúce upozornenia, takže informatici nedokázali vždy reagovať na prípadné problémy dostatočne pružne.

Podnik sa preto rozhodol v rámci servisnej zmluvy so spoločnosťou Soitron využívať vzdialený monitoring IT infraštruktúry. Znamená to, že monitorovací systém sleduje vybrané zariadenia a systémy, ktoré sú pre výrobný podnik dôležité. Nielenže tak vedia okamžite upozorniť a zareagovať na prípadný problém, ale aj predpovedať možné chyby a vďaka tomu predchádzať výpadkom aj zbytočným nákladom.

Infraštruktúru Johns Manville, podobne ako viacerých ďalších organizácií, monitoruje Soitron pomocou riešenia založeného na Zabbix platforme, vylepšeného ich vlastnými doplnkami. Zákazníci vďaka tomu nemusia platiť za softvérové licencie, čím ušetria až 60 % z celkových nákladov na monitorovanie.

„V minulosti sme open source softvéru nedôverovali, ale keď sme pred niekoľkými rokmi analyzovali dostupné možnosti, zistili sme, že niektoré nástroje dozreli a majú dostatočné zázemie, ktoré garantuje ich ďalší rozvoj a podporu,“ hovorí Peter Procházka, manažér oddelenia podpory v Soitrone.

Rovnaké možnosti za zlomok ceny

Monitoring IT infraštruktúry je dnes vďaka open source nástrojom dostupnejší ako kedykoľvek predtým, pričom skúsenosti Soitronu a jeho zákazníkov ukazujú, že toto riešenie prináša rovnakú funkčnosť a kvalitu ako licencovaný softvér.

„V prípade, ak chce zákazník využívať monitoring vo forme služby, netreba nič inštalovať, stačí iba vybrať zariadenia a systémy, ktoré máme monitorovať, a ak zabezpečujeme aj servis, nadefinovať, ako rýchlo máme problém vyriešiť,“ dodáva P. Procházka.

Obrovskou výhodou vzdialeného monitoringu je nielen odbremenenie od starostí so zabezpečovaním certifikovaných IT špecialistov či riešením zastupiteľnosti, ale tiež jasný a prehľadný systém poplatkov, ktoré sa platia presne podľa počtu sledovaných zariadení alebo aplikácií. Zákazník si pritom môže priebežne upravovať rozsah služieb podľa aktuálnych požiadaviek a platiť tak iba za to, čo skutočne spotrebuje a využije.

Zníženie nákladov na monitoring IT o 60 percent

Kontakt: Peter Procházka
Adresa:     Plynárenská 5, 829 75, Bratislava
Telefón: +421 2 5822 4111
E-mail: peter.prochazka@soitron.com
Web: www.soitron.sk/monitoring