55 sekúnd a jediný spôsob, ako zabrániť najväčšej prírodnej katastrofe v Mexickom zálive od explózie ropnej plošiny Deepwater Horizon. V blízkosti štyroch ventilov, ktoré sa museli uzavrieť v správny moment a v správnom poradí bol jediný človek – zamestnanec ťažobnej spoločnosti Frank Rosentino. Povolaním mechanik, ktorý sa vypracoval na vedúceho vrtného inžiniera ropného gigantu Morton Oil. Stačilo otočiť len jeden nesprávny kohútik a znamenalo by to počiatok ekologického armagedonu. Väčšina jeho kolegov by spanikárila. Nie však Frank. Ten už bol v tejto situácii tisíckrát.

K tejto scéne nikdy nedošlo, no mohlo by a nielen na striebornom plátne. S prípravou na podobné krízové situácie, kde je každá sekunda kritická, pomáha virtuálna realita. Alebo lepšie povedané rozšírená – takzvaná XR realita (Extended Reality). Väčšina technologických geekov pozná jej dve najčastejšie verzie virtuálnu a augmentovanú realitu.

Zamestnanci sa učia, čo robiť keď ide do tuhého – vo virtuálnej realite

Reality podľa Accenture. Zdroj: Accenture Technology Vision 2018

Biznis v plameňoch na počkanie

V simulovaných podmienkach sa dá zažiť doslova čokoľvek – priemyselné havárie, výpadky kritických systémov, ľudské zlyhania. „Vďaka možnosti situovať ľudí do akéhokoľvek prostredia a podmienok, aké si tréneri vymyslia, dokáže XR technológia sprostredkovať potenciálne nebezpečné situácie bez podstupovania skutočného rizika,“ uvádza sa v správe Accenture Technology Vision 2018. Spomína tiež menej „dramatické“ krízové situácie. Zamestnanci obchodného domu Walmart napríklad vo virtuálnej realite už dnes trénujú, ako zvládnuť nával zákazníkov počas Black Friday. „Takáto technológia by sa mohla na predajných miestach používať o pár rokov na všetkých predajných miestach. Predstavte si špeciálne zariadenú miestnosť s tromi mobilnými headsetmi zavesenými na stene. Zamestnanci by sa s ich pomocou mohli kontinuálne školiť napríklad každý mesiac,“ povedal pre magazín The Verge riaditeľ spoločnosti Strivr, ktorá systém pre Walmart vyvinula.

Zamestnanci sa učia, čo robiť keď ide do tuhého – vo virtuálnej realite

Pracovisko na testovanie virtuálnej reality v bratislavskom Klientskom inovačnom štúdiu Accenture. Zdroj: Accenture

Bratislavské Klientské inovačné štúdio Accenture, do ktorého chodia firmy prototypovať svoje softvérové inovácie, má už preto pre firmy pripravené základné simulačné prostredia. Ide o akési demoverzie, ktoré si môžu firmy ďalej prispôsobiť na situáciu, ktorú potrebujú. V ponuke je napríklad augmented reality simulácia havárie jadrového reaktoru.

Čo je to Digital Twin

„Aby bol tréning vo virtuálnom prostredí hodnoverný je potrebné „nahrať“ do neho dáta o skutočnom prostredí, na ktoré sa má simulácia podobať. Tieto údaje môžu vznikať už pri tvorbe fyzických objektov, ale taktiež dynamické dáta možu byť získavané z reálnej prevádzku pomocou rozličných senzorov. Napríklad – pri projektovaní priemyselnej haly sa spracuje nielen projektová dokumentácia pre stavbárov, ktorí ju majú postaviť ale aj jej digitálna replika. Tú je potom možné nahrať ako virtuálne prostredie a pohybovať sa v ňom rovnako ako v skutočnom. Takáto digitálna hala môže byť použitá napríklad na tréning operátorov vysokozdvižných vozíkov. Samotný vozík je ďalšou digitálnou „dvojičkou“. Aj pri jeho konštrukcii sa použije Digital Twin. Digitálna dvojička môže dokonca vzniknúť skôr než skutočný fyzický predmet. To umožňujú virtuálne vývojové prostredia. Takýmto spôsobom sa dajú významne ušetriť náklady. V Bratislave sa takémuto prototypovaniu venujeme aj v Klientskom inovačnom štúdiu Accenture,“ vysvetľuje Šimon Skrak, Senior manažér oddelenia Accenture Digital.

Pred spustením zariadenia si prosím prečítajte návod vo svojej realite

Rozšírenú realitu využívajú firmy v čoraz väčšej miere aj pri predvádzaní vlastných produktov. Prechádzať sa novým bytom skôr, než stojí prvá priečka dnes už nie je nič výnimočné. Čoraz viac senzorov v smartfónoch a najmä citlivejšie kamery, ktoré získavajú cit aj pre hĺbku scenérie umožňujú posunúť využitie ďalej. Holandský poskytovateľ káblovej televízie KPN napríklad vyvinul aplikáciu, ktorá s pomocou Augmented Reality hovorí zákazníkovi, ako nainštalovať domáci router. Zákazník kamerou sníma zariadenie a na obrazovke sa objavujú šípky, ktoré mu ukazujú, kam zapojiť ktorý kábel. Mimochodom, podobná aplikácia existuje už aj na zmontovanie nábytku od IKEY. Zatiaľ však iba ako koncept amerického digitálneho dizajnéra Adama Pickarda.

Skutočnejšie ako realita

Najsilnejší záujem o rozšírenú realitu majú podľa ľudí z Klientského inovačného štúdia Accenture v Bratislave firmy z automobilového priemyslu. Ich záujem má viacero príčin – automobilky umožňujú zákazníkom prispôsobovať si čoraz viac častí vozidla, meniť farby, materiály aj rozmiestnenie niektorých dizajnových prvkov. Počet kombinácií je už tak veľký, že nie je možné každý variant vyrobiť aj fyzicky aby si ho mohol klient pred kúpou pozrieť. Zákazník si môže prezerať aj niekoľko verzií svojho budúceho tátoša naraz – aplikácia BMW to umožňuje robiť dokonca doma v obývačke.

Vo virtuálnej realite sa dajú robiť už aj predvádzacie jazdy – správanie auta sa simuluje relatívne „jednoducho“ v porovnaní napríklad s prírodnou katastrofou. Hlavné je nakŕmiť algoritmy dostatočným množstvom čo najpresnejších údajov o fyzikálnych vlastnostiach vozidla. Všetko ostatné je už v rukách šikovných 3D digitálnych dizajnérov.

Ukážka z produkcie Mackevision, tvorcu vizuálnych efektov, ktorého odkúpila technologická spoločnosť Accenture:

Zamestnanci sa učia, čo robiť keď ide do tuhého – vo virtuálnej realite

Tomáš Volek
generálny riaditeľ Accenture pre Slovensko a Maďarsko a riaditeľ technologických a inovačných centier na Slovensku v Maďarsku a Rumunsku