Prístupovú sieť prípojok do domácností v Kráľovskom Chlmci získala UPC akvizíciou spoločností Kid a Termosat v závere roka 2012. Následne firma rozbehla jej modernizáciu, ktorá umožnila nábeh nových televíznych, internetových a telefónnych služieb (triple play).

Spolu s Kráľovským Chlmcom vstúpila UPC aj do Rožňavy, Starej a Novej Ľubovne. V týchto lokalitách sa upgrade siete skončil skôr. Triple play ponuku začal operátor v Rožňave poskytovať vlani v októbri, o mesiac neskôr s nimi prišiel aj v Starej a Novej Ľubovni.

Koľko modernizácia sietí stála, UPC nezverejnila. Architektúra novej siete je taká, že trasu od centra siete ku koncovému zákazníkovi tvorí z 95 percent optický kábel, pričom prevádzku internetovej služby zabezpečuje technologická platforma EuroDocsis 3.0, ktorá sa považuje za štandard dátovej komunikácie v káblových sieťach.

V Kráľovskom Chlmci UPC narazí na konkurenciu spoločnosti Antik Telecom. Aj tento dnes už regionálne pôsobiaci provider do východoslovenského mesta prišiel prostredníctvom akvizície. Koncom roka 2011 tam kúpil infraštruktúru a zákaznícke zmluvy spoločnosti Šivinet, pričom prvú fázu modernizácie siete s pokrytím pol tisícky domácností ukončil v polovicu nasledujúceho roka.