Sky Park v bratislavskom „downtowne“ patrí k najväčším investíciám pozemného staviteľstva na Slovensku. Výnimočný projekt je dielom svetoznámeho architektonického štúdia Zaha Hadid Architects a pri revitalizácii bývalej industriálnej zóny na Mlynských nivách kladie dôraz nielen na architektonické stvárnenie budov, ale aj na zelené plochy v okolí a na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – Jurkovičovej Teplárne.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens

Nová dominanta Bratislavy

V prvej fáze projektu Sky Park, ukončenej v roku 2020, postavil developer Penta Real Estate tri 31-podlažné rezidenčné veže s takmer osemsto bytmi, kancelársku budovu Sky Park Offices a rekonštruoval historickú budovu Jurkovičovej Teplárne.   
V súčasnosti beží druhá fáza projektu – vyrastá štvrtá rezidenčná veža s rovnakými parametrami ako tri predchádzajúce a rozbehla sa výstavba kancelárskej budovy Sky Park Tower s výškou takmer 120-metrovou výškou a unikátnym dizajnom z dielne Zaha Hadid Architects, ktorá má ambíciu stať sa novou dominantou hlavného mesta.
Po dokončení projektu vznikne multifunkčná mikrolokalita, ktorá posúva štandard mestského prostredia v Bratislave. Jej súčasťou bude nový verejný park, ktorý rozlohou možno prirovnať k obľúbenej Medickej záhrade či k Prezidentskému parku.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens

Smart riešenia cez mobil

Štyri rezidenčné veže sú identické a každá ponúka 264 bytov a apartmánov. Okrem svetovej architektúry prinášajú aj špičkové technológie „inteligencie budov“. Ide o prvé bytové domy na Slovensku, ktoré spĺňajú energetickú triedu A0, čo znamená takmer nulovú alebo veľmi nízku spotrebu energie, potrebnú na ich užívanie.
Všetky budovy majú chladenie a rekuperáciu vzduchu. O riadenie energií a vzduchotechniky sa starajú technológie spoločnosti Siemens. Užívateľ bytu si podľa svojich denných zvyklostí nastaví časový plán pre teplotný režim – útlm, ak nie je doma, naopak komfortnú prevádzku v čase, keď sa zvykne zdržiavať v byte. Každá miestnosť môže mať inú teplotu, napríklad pre dieťa možno zvoliť iný režim ako pre rodičov.
Aktuálne parametre mimo časového plánu si obyvateľ nastavuje regulátormi v byte. „Jedným spoločným regulátorom ovláda kúrenie a chladenie, ďalší regulátor slúži na riadenie vetrania. Takéto užívateľsky komfortné riešenie sa v bytových domoch na Slovensku použilo po prvýkrát“, hovorí Pavol Praženica zo Siemens Slovensko.
Špecialitou Sky Parku je aj mobilná aplikácia, ktorá dovoľuje riadiť teplotu na diaľku. Užívateľ si môže v lete cestou domov z auta navoliť chladenie, ak neplánovane nepríde domov, môže kúrenie i vetranie stlmiť. „Aplikácia je dielom vývojového tímu Siemensu na Slovensku. Náš globálny softvér sme upravili špeciálne pre potreby Sky Park Residence. Umožňuje napríklad vlastníkovi ovládať viac bytov spoločne, môžu byť dokonca v rôznych vežiach“, vysvetľuje P. Praženica. 

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens

Úspory energie o celú tretinu

Tepelná stabilita budov je zabezpečená podmienkami užívania bytov. V letných mesiacoch platí zásada, že interiér musí byť vychladený minimálne o osem stupňov Celzia menej ako je vonkajšia teplota. Naopak v zime aj v prípade, že byt nie je dlhodobo obývaný, musí sa vykúriť minimálne na pätnásť stupňov, aj keby vonku bolo mínus dvadsať.
Rovnako platí podmienka minimálnej výmeny vzduchu. Prívod a odvod vzduchu s rekuperáciou je trvalý, užívateľ ho nemôže úplne odstaviť, podľa potreby však môže jeho výkon zvýšiť na dvojnásobok. Vetranie sa automaticky spúšťa pri zapnutí osvetlenia na toalete alebo v kúpeľni a v tom čase sa zvyšuje výmena vzduchu v týchto priestoroch. Vlhký vzduch z kúpeľne sa odvádza do ďalších miestností v byte, čo znižuje nároky na kúrenie. V prípade výpadku elektriny poistka okamžite automaticky uzatvorí klapky pre prívod a odvod vzduchu – medzi bytmi tak nedôjde k prenosu pachov, pár či baktérií. Aj toto riešenie vyvinul Siemensu špeciálne pre Sky Park Residence.
Všetky technológie riadi systém Desigo CC – kontroluje kúrenie, chladenie a vetranie jednotlivých bytov, ako aj centrálnu vzduchotechniku na strechách budov a čerpacie stanice vody. „Inteligentné riadenie dokáže znížiť spotrebuje energie až o tridsať percent. Samozrejme závisí, na akú teplotu sa bude budova vyhrievať. Je všeobecne známe, že jeden stupeň znamená úsporu šiestich percent energie“, dodáva P. Praženica.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens

Well-being v kanceláriách

Rovnako kancelárske budovy využívajú najmodernejšie technológie Siemens a spĺňajú požiadavky kladené na prémiové kancelárske priestory v súlade s konceptom well-being. Budova Sky Park Offices získala certifikát udržateľnosti LEED Gold, ako aj precertifikát WELL pre zdravé pracovné prostredie.
V kancelárskych budovách okrem technologických riešení použitých v rezidenčných vežiach pribudlo aj riadenie kvality vnútorného prostredia, teda úrovne hladiny CO2 a koncentrácie prchavých organických látok. Dôležité je to najmä v zasadačkách alebo miestnostiach, kde sa stretáva viac ľudí. Na základe hlásení senzorov systém automaticky vydá pokyn na zvýšenie výmeny vzduchu a rekuperácie v týchto priestoroch.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens

Industriál s moderným srdcom

Na kvalitu vnútorného prostredia a úspory energie má veľký vplyv aj tienenie. Pri vyšších vonkajších teplotách sa v kancelárskych budovách automaticky aktivuje systém žalúzií a roliet, až potom prichádza k slovu klimatizácia. Tienenie je dôležitým technologickým prvkom v Jurkovičovej Teplárni so šesť metrov vysokými oknami. Dopĺňa všetky ďalšie riešenia, ktoré sa uplatnili v rezidenčných a kancelárskych budovách Sky Parku.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens

Jurkovičova Tepláreň dominuje novému mestskému parku a je rekonštrukciou funkcionalistickej budovy Bratislavskej teplárne v Starom Meste, pôvodne navrhnutej architektom Dušanom Jurkovičom. Dnes je sídlom coworkingového centra BASE a ponúka tiež priestory prístupné verejnosti. Návštevníka tu čaká reštaurácia, kaviareň s galériou a eventová sála, ktorú možno využiť pre rôzne kultúrno-spoločenské podujatia či konferencie.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens

Rezidenčné veže Sky Parku sú prvé bytové domy na Slovensku, ktoré spĺňajú energetickú triedu A0.
 
Špecialitou Sky Parku je mobilná aplikácia, ktorá dovoľuje riadiť kúrenie a chladenie na diaľku.