To či, alebo v akej miere ich majiteľ nehnuteľnosti môže užívať totiž záleží od kvality prítomnej nielen vo forme použitých materiálov ale aj vo všetkých fázach realizácie diela.

Najhorší vetrací systém na svete

Ak sa systém zrealizuje nesprávne, dokáže minimalizovať každý  dôvod, prečo sme ho pôvodne chceli. V prípade, ak sa budeme rozhodovať nesprávne, napríklad len podľa ceny, môže nastať situácia kedy vykurovacie náklady klesnú minimálne, stúpne spotreba elektrickej energie, systém bude hlučný, dokážete dobre počuť, čo sa deje v spálni, aj keď budete v kuchyni, a nakoniec systém ventilačných potrubí nedokážete ani vyčistiť aj keď už po troch rokoch bude zanesený. Takúto nočnú moru môžete dosiahnuť nielen nevedomosťou a svojpomocne, ale aj s pomocou dodávateľov, ktorí ponúkajú nízku cenu, ale používajú neadekvátny materiál rozvodov a poddimenzovanú vetraciu centrálu.

Kvalita pri výbere výrobcu vetracieho konceptu

Z pohľadu energetickej úspory je každá rekuperácia lepšia ako žiadna. Samotná úspora energie je však medzi druhotnými benefitmi, teda takými, ktoré nedokážeme zistiť senzoricky, okamžitým pocitom v prostredí ale racionálnym zhodnotením. „Väčšinu informácií o danom zariadení dokážeme vyčítať z certifikátov, ktoré presne definujú vlastnosti zariadenia. Certifikácia  prebieha v laboratórnych podmienkach, ktoré sú odlišné od reálnych klimatických podmienok. Zariadenia disponujúce  totožným certifikátom tak môžu v konečnom dôsledku v reálnych podmienkach reagovať dosť odlišne. Ako príklad slúži spôsob, akým rôzny výrobcovia zabezpečia protimrazovú ochranu zariadenia. Dve rovnaké zariadenia majú rovnaký certifikát do – 15°C, avšak reálne sa prvé zariadenie pri tejto teplote úplne vypne a vlastník je nútený vetrať oknami, druhé zariadenie funguje bez merateľných obmedzení až do – 25°C. Výber kvalitného výrobcu s dostatočnými referenciami v konkrétnej lokalite je preto nesmierne dôležitý,“ uvádza Ing. Petrus zo spoločnosti AERO SYSTEM, ktorá zastupuje portfólio holandského špecialistu na výrobu vzduchotechnických zariadení COMAIR. Niektoré zariadenia dokážu svoju spotrebu práve kvôli ochrane proti mrazu niekoľkokrát znásobiť, čím spôsobia nadmernú spotrebu elektrickej energie kvôli výhrevnej špirále, čím preklopia výhodu úspory nákladov do nevýhody vysokej spotreby elektrickej energie.

Pri riadenom vetraní s rekuperáciou je najdôležitejšia kvalita

Kvalita pri návrhu vetracieho systému

Návrh celého systému je kľúčový pre všetky výhody, ktoré sa s riadeným vetraním spájajú. Základom je výber vhodne dimenzovaného zariadenia, ktoré dokáže optimálne vymieňať vzduch v objekte podľa jeho veľkosti. Okrem toho súvisí aj s trasovaním ventilačných potrubí, umiestnením odťahov a prívodov vzduchu. Hlavným motívom pre realizáciu je predovšetkým pohodlie a úroveň zdravia a kvality bývania. V tejto oblasti sú z pohľadu konečného užívateľa medzi výrobcami priepastné rozdiely, ktoré spoznáte už pri prvom kontakte s prostredím, v ktorom zariadenia fungujú.

Pri riadenom vetraní s rekuperáciou je najdôležitejšia kvalita

Vetranie pre rezidenčné budovy, teda určené k neustálemu pobytu osôb je nesmierne náročné na všetky prvky spájajúce sa s pohodlím – nehlučnú prevádzku, zachovanie súkromia, absencia  presluchov medzi miestnosťami, či zvuku prúdiaceho vzduchu a dlhú životnosť. „Ak je riadené vetranie realizované správne, jeho činnosť nesmie obyvateľov rušiť vizuálne alebo hlukom. Práve naopak, systém by mal byť zjavný len v kvalite ovzdušia a mikroklímy, vzduch je čistý, bez zápachov a prachu,  bez pocitu ťažoby alebo nadmernej vlhkosti a prejavuje sa najmä na kvalite spánku". Tichú a energeticky úspornú prevádzku zabezpečuje práve kvalitný návrh systému, ktorý ráta s kapacitnou rezervou a umožňuje prevádzku systému v šetrnom a tichom režime.

Kvalita použitých materiálov

Každý materiál má vlastnosti, ktoré z rôznych pohľadov môžu byť vnímané ako výhoda alebo defekt. Vzduchotechnika sa stále vyvíja a pokrokom dokázala prekonať niektoré presvedčenia spájajúce sa  s používanými materiálmi. Kvôli rýchlemu zanášaniu a nečistiteľnosti sa čoraz menej využívajú klasické hliníkové potrubia. Inovatívne ventilačné rozvody z plastu zohľadňujú všetky potreby konečného spotrebiteľa – sú úplne hladké, povrchovo ošetrené proti baktériám a plesniam, antistatické, takže znemožňujú usádzanie prachu.  Ich priemer je menší, čo zabezpečí vyššiu rýchlosť prúdenia vzduchu, čím maximalizujú intervaly medzi inštaláciou a čistením až na niekoľko rokov. V porovnaní s hliníkom je ich plášť hrubší, nepotrebujú vonkajšiu izoláciu a eliminujú riziko vzniku vnútorného orosenia“.

Pri riadenom vetraní s rekuperáciou je najdôležitejšia kvalita

Pri riadenom vetraní s rekuperáciou je najdôležitejšia kvalita

Klasické hliníkové flexo potrubia zaostávajú aj v možnostiach použitia, neumožňujú zaliatie do poterov, spájanie potrubí je náročnejšie,  majú tak vyššie riziko montážneho pochybenia. Väčšie priemery potrubí spôsobujú nižšiu rýchlosť prúdenia vzduchu, čím umožňujú usádzanie malých prachových častíc v povrchových drážkach, čo bez možnosti čistenia po čase núti užívateľa k výmene.

Neporovnateľné sú tiež akustické vlastnosti, ktoré rozhodne hovoria v prospech plastu, ktorý neprenáša zvuky, práve naopak, tlmí ich. Na trhu sú dostupné aj ilozolované potrubia z hliníkovej fólie, ktoré sú síce najlacnejšie, no je veľmi jednoduché ich pri montáži poškodiť a úplne absentuje možnosť zaliatia do poterov a garancia tesnosti.  Nie je možná žiadna varianta čistenia, pretože by došlo k mechanickému poškodeniu. „Okrem materiálov sa vyvíja aj samotná topológia systému. Pri rezidenčných objektoch sa jednoznačne mení z chrbticovej na hviezdicovú, ktorá má všetky požadované benefity. V každom prípade v týchto veciach už dozrel čas na to, aby investor dokázal povedať , čo vo svojom systéme určite nechce mať,“ dopĺňa.

Kvalita užívateľského pohodlia

Ak je systém riadeného vetrania realizovaný správne, nepotrebuje neustály dohľad, nastavenia a okrem výmeny filtrov, ani žiadnu inú údržbu. Pri komforte  zohráva veľkú dôležitosť aj možnosť pripojenia vetracieho systému do inteligentnej elektroinštalácie domu, či prítomnosť automatického by-passu, ktorý automaticky predchádza prehrievaniu vzduchu odpadovým teplom. „Systém dokáže v lete automaticky zistiť, že vonkajšia teplota je bližšia optimálnej a začne výmenník tepla vo vetracej jednotke obchádzať, aby vzduch v interiéri ďalej neohrieval, čím teplotu interiéru zníži, no privádzaný vzduch naďalej filtruje. Takto reaguje na večerné ochladenie, alebo vtedy, keď interiér prehrejeme oknami, alebo otvorenými dvermi na terasu,“ opisuje. Niektoré vetracie jednotky stále vyžadujú manuálne prepnutie do tohto režimu, čo je nepraktické. Zároveň by systém mal umožňovať pripojenie čidiel CO2, vlhkosti prípadne externého ovládania, pretože tieto technológie sa neustále vyvíjajú. Princíp fungovania vetracej jednotky sa v zásade technologicky nemení, ale sme svedkami rýchleho vývoja softvérov a možností automatizácie, preto by možnosť konektivity mala byť samozrejmosťou,“ dodáva.

Pri riadenom vetraní s rekuperáciou je najdôležitejšia kvalita

Investícia s návratnosťou alebo náklady?

Najväčší záujem o vetracie jednotky s rekuperáciou tepla bol zaznamenaný po zmene zákona, ktorý upravuje atribúty pre získanie certifikátu energetickej náročnosti budov. Pre konečného spotrebiteľa sú najviac mätúci dodávatelia, ktorý predávajú zariadenia nízkej kvality, alebo poddimenzované k veľkosti priestoru, pokrývajúci záujem investorov, ktorí by bez legislatívy riadené vetranie nerealizovali. Tento problém sa netýka iba zariadení, ale predovšetkým  ventilačných rozvodov vetrania, ktorých výmena je paradoxne omnoho náročnejšia  ako výmena ktorejkoľvek vetracej jednotky. „Finančný rozdiel medzi vetracím systémom, ktorý je realizovaný s tlakom na čo najnižšie náklady len kvôli získaniu energetického certifikátu pre kolaudačné konanie, a systémom, ktorý reálne dokáže zabezpečiť všetky benefity spájajúce sa s riadeným vetraním,  je v desiatkach percent  ceny.“ Objektívnym pohľadom na problematiku vie realizátor rozhodnúť, či cena vetracieho systému bude len stavebným nákladom alebo bude investíciou, ktorá z viacerých hľadísk dokáže zodvihnúť a stabilizovať hodnotu nehnuteľnosti, úroveň kvality a komfortu bývania a neposlednom rade výberom zariadenia rozhodne aj o jeho použiteľnosti v budúcnosti. „Zjednodušene povedané, je možné to urobiť raz poriadne so všetkými výhodami, alebo to urobiť naoko a po dvoch rokoch systém prerobiť ešte raz a odstrániť chyby, v horšom prípade to definitívne vypnúť a napísať negatívny príspevok o rekuperácii na diskusné fórum.“ uzatvára Petrus.

Pri riadenom vetraní s rekuperáciou je najdôležitejšia kvalita