Koncom uplynulého roka malo v Bratislave fixné širokopásmové internetové pripojenie 144 465 používateľov. Najväčším hráčom na tomto trhu bol káblový operátor UPC Broadband Slovakia. Uvádza sa to v tlačovej správe Telekomunikačného úradu SR, ktorý údaje o počte klientov získava priamo od providerov.

Presné počty zákazníkov regulátor v správe nešpecifikoval, takže nie je oficiálne nie je známe, o koľko UPC vedie pred Slovak Telekomom a Orangeom, ktorí sú dvojkou a trojkou bratislavského internetu. Orange má však najviac klientov pripojených cez siete novej generácie (optika, optometalika, rýchle káblové rozvody), kým telekom zasa vedie v službách na klasickej pevnej telefónnej linke (DSL).

Prípojok sietí novej generácie (NGA) bolo spomedzi všetkých technologických typov pripojení najviac. Takéto siete prevádzkovalo koncom vlaňajška 23 operátorov. Ešte viac - 31 - ich podnikalo v segmente WiFi internetu, ktorý je doménou lokálnych hráčov: najväčším z nich je Isper.

Celkovo je WiFi prípojok v Bratislave menej ako NGA, aj DSL. V segmente DSL pôsobilo osem operátorov. Na území hlavného mesta pôsobili aj operátori, ktorí na pripájanie klientov do internetu využívajú pevné bezdrôtové prístupové body (FWA), prenajaté okruhy alebo satelit. Štatistika nezahŕňa mobilné širokopásmové pripojenia.

Najväčší poskytovatelia fixného širokopásmového internetu v Bratislave
(podľa počtu používateľov, bez rozdielu technológie, k 31. decembru 2011)
1. UPC Broadband Slovakia
2. Slovak Telekom
3. Orange Slovensko
4. Swan
5. Slovanet
6. GTS Slovakia
7. Isper
8. SPP
9. Vnet
10. Bonet Group
11. Digi Slovakia
12. RadioLAN
13. Satro
14. Rainside
PRAMEŇ: Telekomunikačný úrad SR

 Pozn.: SPP (Slovenský plynárenský priemysel) nie je komerčným poskytovateľom internetových služieb. Broandové pripojenia, ktoré ho vyniesli na 8. pozíciu v tomto rebríčku, využíva len na interné účely.

Najväčší provideri fixného širokopásmového internetu v Bratislave
(podľa technológie pripojenia, k 31. decembru 2011)
NGA Orange, Slovak Telekom, UPC
DSL Slovak Telekom, GTS, Slovanet
WiFi Isper, Bonet, RadioLAN
Poznámka: Do kategórie NGA patria technológie FTTH, FTTB a Cable. Cable sú koaxiálne káble umožňujúce vysokorýchlostný dátový prenos. Nepatrí sem bežný broadband cez káblové rozvody, ktorý je započítaný v kategórii Káblový modem.
PRAMEŇ: Telekomunikačný úrad SR

Foto na titulke - Flickr.com