Verejné licencie na použitie autorských diel, ako sú Creative Commons, GNU GPL alebo EUPL, sa na Slovensku bežne používajú, hoci slovenská legislatíva ich neupravuje. Zmeniť to má novela autorského zákona, ktorú predložila skupina poslancov Národnej rady SR.

Podstatou verejných licencií je uľahčiť šírenie autorských diel či softvéru a ich (zväčša bezplatné) publikovanie alebo využitie vo vlastných projektoch. Na báze verejných licencií funguje napríklad operačný systém Linux, online encyklopédia Wikipedia alebo internetová služba na ukladanie a zdieľanie fotografií Flickr.

Dôvodom na predloženie návrhu novely autorského zákona boli podnety, že neexistencia právnej úpravy verejných licencií spôsobuje alebo môže spôsobiť problémy. Napríklad učiteľom, ktorí chcú vytvárať multimediálne učebné materiály a šíriť ich cez web. „Štát ich chce (finančne) podporovať, ale súčasný právny stav to de iure neumožňuje,“ vysvetlil pre eTREND.sk poslanec Miroslav Beblavý.

Autori návrhu novely z prostredia Spoločnosti pre otvorené informačné technológie sa inšpirovali legislatívnou úpravou verejných licencií v českom zákone o autorských právach. Novela podľa nich nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy (čo potvrdilo aj ministerstvo financií), ani na úroveň regulácie podnikateľského prostredia. Naopak, očakávajú pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

  • Návrh novely a jej priebeh legislatívnym procesom môžete sledovať tu.

Foto na titulke - Flickr.com