Oživenie značky CzechoSlovakia podľa CEB nadväzuje na spoločné historické väzby zahraničného obchodu a výroby. Dohoda rozvíja vzájomnú spoluprácu pri podpore vývozu do tretích krajín, v ktorých exportéri budú môcť nadviazať na tradíciu značky Czechoslovakia, oproti minulosti zrejme s veľkým písmenom S.

Slovenský prezident Andrej Kiska pritom počas júlovej návštevy Prahy obnovenie kedysi prestížnej exportnej značky "Made in Czechoslovakia" odmietol. "Tá značka už je minulosťou," poznamenal s tým, že každá krajina si teraz musí v zahraničí budovať svoje meno.

"Cieľom dohody o spolupráci je okrem rozšírenia priestoru pre obe inštitúcie v oblasti spoločných exportných projektov a transakcií do tretích krajín aj rozšírenie možností pre spoluprácu formou získavania informácií o vhodných exportéroch a importéroch, prípadne pri identifikácii vhodných spoločných projektov alebo transakcií," uviedol v tlačovej správe riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov CEB Petr Križan.

Eximbanka SR vznikla 22. júla 1997 a jej zakladateľom je štát. Táto špecializovaná finančná inštitúcia spája v sebe bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu a jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Česká exportní banka je špecializovaná banková inštitúcia pre štátnu podporu vývozu priamo a nepriamo vlastnená štátom. Vznikla v roku 1995 a tvorí súčasť systému štátnej proexportnej politiky. Poslaním banky je podporovať český vývoz a povedomie o Českej republike vo svete.