Návrh na zákaz nedeľného predaja vyvolal v spoločnosti diskusiu. Hlavnými argumentami na takýto počin je predovšetkým zvýšenie kvality osobného a pracovného života zamestnancov či zlepšenie kvality ich zdravia. Prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia ukázal, aká časť populácie by podporila či nepodporila predkladaný návrh.

Zákaz nedeľného predaja

Väčšina populácie chce, aby boli obchody v nedeľu otvorené. Až 53 percent by nepodporilo zákaz nedeľného predaja. Proti zákazu sú aj tí, ktorí v nedeľu pracujú a zákaz by sa ich priamo týkal (61 percent). „Ľudia, ktorých sa zákaz nedeľného predaja týka, sú proti nemu predovšetkým z dôvodu príplatkov, ktoré za prácu v nedeľu dostávajú. Zároveň priznávajú, že sami radi využívajú nedeľu na nakupovanie, ak si počas týždňa nevedeli nájsť čas na väčšie nákupy,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

Naopak, zákaz by podporilo 41 percent populácie. Z tých, ktorých sa to priamo týka, by ho podporila viac ako tretina (35 percent).

Proti je hlavne mladá generácia

Zákaz nedeľného predaja by prekážal predovšetkým mladej generácii vo veku 25 – 34 rokov v Bratislavskom kraji či obyvateľom najväčších miest. „Tieto skupiny obyvateľstva sú jednoducho na otvorené obchody v nedeľu zvyknuté a radi tieto možnosti využívajú. Obyvatelia väčších miest si zároveň uvedomujú, že zatvorenie obchodov v nedeľu by znamenalo nápor ľudí nakupujúcich v sobotu – tak, ako sme toho svedkami pred zatvorením obchodov počas sviatkov,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

Negatíva práce v noci

Ukazuje sa však, že horší dopad na zdravie človeka má práca v noci a podľa Eurostatu je práve Slovensko rekordérom v počte pracujúcich v noci v celej Európskej únii. O jej zrušení sa však nehovorí.

Napriek preukázaným negatívnym dopadom práce v noci na ľudské zdravie spoločnosť v nej nevidí väčší problém, ako pri práci v nedeľu. Zákaz nočnej práce by podporilo 37 percent populácie, proti je 49 percent. Proti zákazu práce v noci sú tí, ktorí majú nočné pracovné zmeny a zákaz by sa ich priamo týkal (54 percent).

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Aké by boli ekonomické dopady zákazu nedeľného predaja? Analyzuje Národná banka Slovenska