Chýba ochrana párov rovnakého pohlavia

Ako uvádza tlačová správa, väčšina firiem na Slovensku nemá zavedené žiadne špeciálne programy či opatrenia na podporu LGBT komunity. „Zamestnanci, ktorí musia na pracovisku skrývať svoju sexuálnu orientáciu, majú až o 73 percent vyššiu pravdepodobnosť, že odídu z práce do troch rokov než tí zamestnanci, ktorí aj na pracovisku môžu byť ‚out‚, upozorňuje senior programová manažérka Nadácie Pontis Ivana Vagaská.

Slovensko patrí do skupiny posledných krajín Európskej únie, kde chýba akákoľvek právna ochrana párov rovnakého pohlavia. To však neznamená, že firmy nemôžu byť v tomto smere proaktívne a ísť príkladom. „Firma a jej pracovné prostredie, aké pre svojich ľudí vytvára, môže pozitívne ovplyvňovať celospoločenské vnímanie danej témy,“ hovorí I. Vagaská.

Firmy by mali mať hodnoty inklúzie a rešpektu zakotvené vo svojich základných interných dokumentoch, ale zároveň je podstatné, aby sa „z papiera“ premietali aj do každodennej praxe. Za čím si vedenie firmy stojí by sa malo pravidelne objavovať aj v internej komunikácii, vyplýva z odporúčaní združenia zodpovedných firiem BLF.

Firmy by mali organizovať školenia

„Téma podpory rozmanitosti na pracovisku sa však nedá ‚odbiť‘ hodnotovým kódexom firmy. Firma by pre svojich zamestnancov mala pravidelne organizovať školenia na túto tému či poskytnúť im napríklad videá so situáciami, ktoré sú na pracovisku nežiaduce,“ konštatuje I. Vagaská. Dodala však, že viaceré firmy pri príležitosti Dňa diverzity zorganizovali rôzne aktivity pre svojich zamestnancov.

Pripravili prednášky na tému stereotypov a handicapov či workshopy predstavujúce rôzne kultúry a príbehy LGBT osôb a ľudí so znevýhodnením. Diskusiu s firmami o tom, ako podporujú rôznorodosť na pracovisku pri príležitosti Dňa diverzity usporiadala Nadácia Pontis dnes v bratislavskej kaviarni Berlinka .

Deň diverzity sa na Slovensku oslavuje 30. mája. V tento deň v roku 2017 bola slávnostne spustená Charta diverzity Slovensko. Dnes sa k Charte svojím slávnostným podpisom pridali ďalší signatári z firemného sektora. Charta diverzity Slovensko má tak aktuálne 41 signatárov, ktorí sa verejne hlásia k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku.