Nezávislá poradná skupina pre stanovenie priorít v oblasti vakcín odporučila zaradiť kandidátsku vakcínu MVC-COV1901 spoločnosti Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) do štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Solidarity Trial Vaccines (STv).

Po preskúmaní približne 20 kandidátskych vakcín externou poradnou skupinou bola vakcína spoločnosti MVC vybraná ako jedna z dvoch, ktoré majú byť zaradené do celosvetovej štúdie.

Oznámenie WHO prichádza po tom, ako etická hodnotiaca komisia WHO a príslušné regulačné orgány a etické komisie Kolumbie, Mali a Filipín udelili súhlas s pokračovaním štúdie. Každé klinické pracovisko a jednotliví národní zodpovední výskumníci a výskumné tímy začali s náborom dobrovoľníkov, ktorí sa chcú zapojiť do štúdie.

Medzinárodná platforma

Ide o medzinárodnú platformu náhodného klinického skúšania určenú na rýchle zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti nových sľubných kandidátskych vakcín, ktorá prispeje k vytvoreniu širšieho portfólia vakcín potrebných na ochranu ľudí pred covid-19 na celom svete.

Spoločnosť MVC začala vo februári 2020 vyvíjať vlastnú vakcínu s nádejou, že prinesie riešenie, ktoré čiastočne pomôže ukončiť ničivú pandémiu. MVC-COV1901 je subjednotková vakcína s rekombinantným antigénom S-2P adjuvovaným s CpG 1018, dodávaným spoločnosťou Dynavax, a hydroxidom hlinitým.

„Sme nesmierne vďační, že sme boli vybraní do medzinárodnej štúdie WHO Solidarity Trial Vaccines proti ochoreniu covid-19. Pracovali sme na návrhu vakcíny, ktorá má mierne vedľajšie účinky a aktívne chráni verejnosť pred nežiaducimi účinkami vírusu. Na základe doterajších sľubných výsledkov dúfame, že medzinárodná skúška, ktorú vykonáva WHO a zúčastnené krajiny, pomôže obmedziť nárast počtu prípadov," povedal Charles Chen, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Medigen Vaccine Biologics Corp.

Vzhľadom na to, že boj proti pandémii stále pokračuje, potreba účinných vakcín je stále veľmi žiadaná a spoločnosť MVC verí, že má kapacity, infraštruktúru a odborné znalosti, aby prispela k dosiahnutiu globálnej ochrany.

Celosvetová licencia na technológiu

Spoločnosť MVC získala celosvetovú licenciu na technológiu S-2P od Výskumného centra vakcín v americkom Národnom inštitúte zdravia (NIH).

Na báze platformy S-2P taiwanská spoločnosť uskutočnila rozsiahle skríningy rôznych adjuvantných látok a dokončila zloženie vakcíny MVC-COV1901 s cieľom optimalizovať bezpečnosť a požadované imunogénne vlastnosti.

Spoločnosť MVC vytvorila platformu na výrobu vakcíny MVC-COV1901 a na základe údajov z predklinických štúdií, klinických štúdií fázy 1 a fázy 2 vakcína MVC-COV1901 preukázala vysokú bezpečnosť a sľubnú imunogenitu, vďaka čomu požiadala a získala povolenie na Taiwane a naďalej sa usiluje o globálne regulačné uznanie.

MVC je biofarmaceutická spoločnosť využívajúca bunkové technológie na vývoj nových vakcín a biologicky podobných liekov.

S cieľom dosiahnuť národnú sebestačnosť Taiwanu sa spoločnosť MVC zameriava aj na dodávky vakcín a biofarmaceutík na pokrytie regionálnych potrieb a zároveň sa snaží pomáhať proti hrozbám infekčných chorôb na celom svete.

Na ikonickom mrakodrape Taipei 101 sa rozosvietilo poďakovanie Slovensku za zásielku vakcín
Neprehliadnite

Taiwan rozsvietil ikonický mrakodrap ako poďakovanie Slovensku za dodávku vakcín