Na sociálnych sieťach sa vo veľkom šíria články o tom, že ústavný súd zrušil väčšinu opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva. 

Autori článkov tvrdia, že po novom nemusíte nosiť rúška, ísť do karantény, neplatia covid pasy ani režimy OP či OTP. Vyzývajú tiež na podanie trestného oznámenia na policajtov, učiteľov a obchodné prevádzky, ak vás budú obmedzovať. Ide však o hoax.

Reakcia na prvú vlnu

Situácia zašla však ďaleko a reagovať muselo aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré tvrdí, že ide o výmysel. „Rúška, karantény, covid pasy aj režim OTP/OP zostávajú v platnosti a žiadna senzácia sa nekoná. Ústavný súd tieto veci svojim rozhodnutím nijakým spôsobom nezrušil,“ odkázalo na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

Rezort vysvetlil, že články, ktoré sa šíria po sociálnych sieťach, sa opierajú o rozhodnutie ústavného súdu spred mesiaca. Ústavný súd vtedy zrušil právomoc úradov nariaďovať karanténu mimo domácnosti, čo bolo reakciou na prvú vlnu, keď ľudia po príchode na Slovensko museli ísť do štátnych ubytovní.

„Ústavný súd vo svojom rozhodnutí označil za protiústavné iba špecifické časti zákona o ochrane verejného zdravia. Niektoré z chýb, ktoré vytkol Ústavný súd, boli už napravené novelou zákona,“ komentoval rezort. Už 8. decembra túto správu zverejnilo viacero klasických médií.

Teraz, o mesiac neskôr, sa na sociálnych sieťach virálne šíria dezinterpretácie tohto rozhodnutia ústavného súdu, ktoré sa začali blogom na Postoji a pokračovali článkom na portáli Bádateľ.

„Chceme vás opätovne požiadať, dávajte si pozor na zdroje a na kvalitu informácii, s ktorými sa stretávate na internete a sociálnych sieťach,“vyzval rezort zdravotníctva.

O čom bolo rozhodnutie?

Ústavný súd (ÚS) SR 8. decembra 2021 rozhodol, že časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré sa týkajú karantény a izolácie, sú protiústavné. Sčasti tak vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Márie Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie.

V nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia. Ide pritom o pozbavenie osobnej slobody. „Izolácia v zdravotníckom zariadení, prípadne v inom určenom zariadení v spojení s legálnou definíciou izolácie, ako aj absencia procesnoprávnych záruk osobnej slobody“ viedli ÚS k záveru o nesúlade s ústavou. O rozhodnutí informovali predseda ÚS Ivan Fiačan a sudca spravodajca Martin Vernarský.

Za protiústavné označil ÚS aj napadnuté ustanovenia v častiach o karanténnych opatreniach. Podľa jeho zistení „právny poriadok pre prípad karantény ako pozbavenia osobnej slobody nedostatočne určuje zákonné medze uvedeného základného práva a neposkytuje náležité procesné záruky“ vyplývajúce z ústavy a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

V rozpore s ústavou sú taktiež ustanovenia, podľa ktorých ministerstvo zdravotníctva alebo úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďujú ďalšie „opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“. Podľa ÚS ide o nesúlad s ústavnými normami zakotvujúcimi požiadavky na určovanie medzí základných práv slobôd.

Nález nič nemení

Právnička Slávka Henčeková vysvetľuje, že podľa rozhodnutia ústavného súdu hlavný hygienik a jeho úrad môže naďalej nariaďovať karanténu pri príchode zo zahraničia či po kontakte s pozitívnym, a to preto, že bola ešte pred zverejnením nálezu Ústavného súdu prijatá novela č. 533/2021 Z. z., ktorá „opravila“ chyby v zákone, ktoré vytkol ústavný súd.

„Žiadne znásilňovanie práva a ústavy sa vydávaním vyhlášok nekoná, nález ÚS v zabehnutom procese nič nemení. Vyhlášky ÚVZ platia naďalej, pretože ÚVZ nariaďuje opatrenia primárne podľa iných, konkrétnych ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. a neurčité všeobecné protiústavné ustanovenia ani nikdy na vydávanie vyhlášok nepotreboval - a s nimi platia aj všetky opatrenia, covid pasy, rúška, všetko,“ vysvetlila právnička.

covid, totalita, ilustracia
Neprehliadnite

S covidom na večné časy a nikdy inak. Pandemická moc politikom zachutila

Viac o téme: Covid-19