Nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ÚVZ upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí. „Upozorňujeme, že epidemiologická situácia na Slovensku je stále veľmi krehká a nestabilná a COVID-19 sa šíri komunitne. Prosíme preto obyvateľov, aby sa zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky,“ zdôraznila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Len v režime OP môžu od 10. decembra fungovať:

· Prevádzky fitness (od 5:00 do 22:00)

· Autoškoly

· Kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr (od 5:00 do 22:00)

· Lanovky, vleky

Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať: 

· Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou

· Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (opísané nižšie v texte)

Podmienky pre otvorené prevádzky:

· umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom

· aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice

· zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov

· časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia:

· 1 osoba na 25 štvorcových metrov

· ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník

· kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky

Taxislužby

· obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)

· po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom

Obchodné domy:

· Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.

· Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.

· Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

· otvorené môžu byť len kaderníctva, holičstvá, manikúra a pedikúra

· len pre OP

· po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

· otvorené len pre OP

· po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru

· pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky

· počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára

· kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30

· pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

· Môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia

· Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, avšak len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:

o Rt-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo

o Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo

o Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste

· Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75%

· Zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami

· Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú

· Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia.

Lanovky a vleky:

· len v režime OP

· maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %

· iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)

Fitness centrá:

· len v režime OP

· maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí

· viesť zoznam návštevníkov prevádzky

Wellness v ubytovacích zariadeniach

· maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí.

Hromadné podujatia: Čítajte na ďalšej strane >>>