Zdravotníctvo je pritom naďalej považované za oblasť s najviac rozšíreným úplatkárstvom. Viac ako deväť z desiatich opýtaných (95,2 percenta) si myslí, že úplatkárstvo v zdravotníckom sektore existuje, takmer dve tretiny považujú úplatky v zdravotníctve za veľmi rozšírené (63,5 percenta).

Najviac ľudí (15 percent) dáva zdravotníkom neoficiálne platby dobrovoľne z vďaky. Približne desatina (9,1 percenta) dáva niečo „pomimo“ z presvedčenia, že to tak chodí alebo preto, že im to niekto poradil. Od menej ako 3 percentá ľudí si zdravotníci úplatky vypýtali. Viac ako dve tretiny (69 percent) opýtaných povedali, že okrem oficiálnych platieb zdravotníkom nič neplatili.

Z tých, ktorí lekárom dávajú aj niečo „pomimo“, si viac ako polovica (50,5 percenta) chce zabezpečiť celkovú lepšiu starostlivosť. Tretina (30,1 percenta) chce dosiahnuť urýchlenie operácie alebo vyšetrenia. Jeden zo šiestich (16,1 percenta) platí, aby si zaistil konkrétneho lekára.

Podobne ako v predchádzajúcom období, neoficiálne platby najčastejšie smerujú všeobecným lekárom pre dospelých (32,1 percenta), chirurgom (24,8 percenta) a internistom (19,3 percenta). Viac ako dve pätiny z neoficiálnych platieb nepresiahli 25 eur. Viac ako štvrtina neoficiálne zaplatila do 100 eur, viac ako jeden z desiatich zaplatil do 500 eur. Jedna z dvesto neoficiálnych platieb presiahne 500 eur.

Nezvýšila sa však ochota ľudí nahlásiť korupciu. Úplatkárstvo by oznámila iba pätina opýtaných (20,2 percenta). Takmer dve tretiny by korupčníkov asi alebo určite neoznámili (62,5 percenta).

Neochota oznámiť korupciu je zrejme jednou z príčin malého počtu zdravotníkov odsúdených za korupciu. Analýza súdnych rozhodnutí TIS z leta 2014 ukázala, že za posledné tri roky bolo za branie úplatkov odsúdených iba 5 lekárov. Dostali dvojročný podmienečný trest.