V súvislosti s aktuálnym dianím okolo generálnej prokuratúry a horúcimi témami, ktoré rezonujú v spoločnosti, Denník N v sobotu (4. 9.) publikoval Vyhlásenie sudcov k verejnému znevažovaniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Nasleduje jeho znenie.

My, podpísaní sudcovia SR, viazaní zloženým sľubom sudcu, sa nemôžeme nečinne prizerať devastácii právneho štátu, ku ktorej dochádza aj verejne prezentovanou absolútnou neúctou politickej moci a značnej časti médií voči osobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorá sa prejavuje faktickými výzvami k nerešpektovaniu jeho kompetencií ako ústavného orgánu ochrany zákonnosti, chrániaceho práva a zákonom chránené záujmy všetkých fyzických a právnických osôb, ako aj štátu.

Z hľadiska ďalšieho udržania demokratických istôt v právnom štáte považujeme za neakceptovateľné snahy výkonnej a zákonodarnej moci o účelové zmeny zákonných inštitútov slúžiacich na ochranu zákonnosti bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie.

Neprijateľná verejná degradácia

Ako sudcovia považujeme za absolútne neprijateľnú verejnú degradáciu riadne odôvodnených rozhodnutí generálnej prokuratúry zo strany jej podriadených zložiek justičných orgánov a osôb zodpovedných za výkon svojej funkcie priamo generálnemu prokurátorovi.

Obdobne nevhodne by vyznievala znevažujúca polemika sudcov nižších stupňov so zrušujúcimi rozhodnutiami súdov vyšších inštancií. Takýmto správaním široko tendenčne podporeným politickými a mediálnymi útokmi, ktoré nemajú akýkoľvek objektívny odborný základ, je masívne podkopávaná dôvera spoločnosti v justičné orgány.

Maroš Žilinka
Neprehliadnite

Žilinka sa ohradil voči politikom. Odmieta, že by mal zariadiť zrušenie obvinenia Pčolinskému

K potrebnej dôvere občanov v ústavné inštitúcie a ich predstaviteľov neprispieva ani mediálna dezinterpretácia následkov aplikácie § 363 Trestného poriadku, ktorý je zákonným inštitútom predstavujúcim pre každého občana tohto štátu poistku pred svojvôľou zo strany zložiek verejnej moci, a keďže nezakladá prekážku rozhodnutej veci, nevylučuje ani opätovné začatie trestného stíhania, resp. vznesenie obvinenia, avšak už zákonným spôsobom.

Tolerovanie nezákonnosti v činnosti orgánov činných v trestnom konaní je totiž vzhľadom na jej zásadnú spoločenskú nebezpečnosť vo svojich možných dôsledkoch v príkrom rozpore s proklamovanými reformnými snahami o očistu politického a spoločenského života.

Podkopávanie základných istôt občanov

Aktuálne útoky na generálneho prokurátora a politické snahy o zmenu právnej normy iba z dôvodu individuálnych rozhodnutí generálnej prokuratúry v rozpore so spoločenským očakávaním, ktoré je však výrazne formované dlhodobou kampaňou mienkotvorných médií, vyplývajúcou zo subjektívnych názorov úzkeho spektra verejnosti s nedostatočným právnym vedomím, považujeme za mimoriadne nebezpečne podkopávajúce základné istoty občanov v demokratickej spoločnosti a to bez ohľadu na to, či sú motivované snahou o zneužitie moci na politické ciele, alebo iba dôsledkom nevedomosti a nekompetentnosti tých, ktorí takýmito krokmi ohrozujú fungovanie právneho štátu.

Majúc na zreteli základné princípy právneho štátu považujeme za potrebné upozorniť na riziko, že celospoločenská akceptácia a politická podpora takéhoto stavu nebezpečne smeruje k totalitnému režimu, nastolenie ktorého nie je v záujme žiadneho občana spoliehajúceho sa v 21. storočí na ochranu svojich práv ústavnými orgánmi fungujúcimi v slobodnom demokratickom zriadení.

Otvorené na podpis sudcom Slovenskej republiky dňa 3. 9. 2021 o 22:15 hod.

Ku dňu momentu zverejnenia tohto blogu podporené desiatkami sudcov.

Celkový počet podporných podpisov bude zverejnený dodatočne.

(Medzititulky pridla redakcia Trendu)

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie k aktuálnej epidemiologickej situácii 23. júna 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Prezidentka pozvala do paláca generálneho prokurátora Žilinku, vyčíta mu zlý imidž prokuratúry

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) bude viesť pracovnú skupinu na preskúmanie zúženia paragrafu 363 Trestného poriadku
Zdroj: TASR
Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) bude viesť pracovnú skupinu na preskúmanie zúženia paragrafu 363 Trestného poriadku