Stavebná produkcia realizovaná podnikateľskými subjektmi registrovanými na Slovensku v júni medziročne klesla o 4,1 percenta a dosiahla hodnotu takmer 534 miliónov eur. 

Jún bol tak tretím mesiacom tohto roka, keď stavebníctvo v stálych cenách vyprodukovalo menej ako v rovnakom období pred rokom, a súčasne mesiacom, keď zaostávanie dosiahlo najvyššiu tohtoročnú hodnotu, informoval o tom v stredu Štatistický úrad SR.

Výsledok počas júna ovplyvnil najmä medziročný pokles podielovo významnejšej novej výstavby v tuzemsku o 4,4 percenta. Práce na opravách a údržbe medziročne síce vzrástli o 3,7 percenta, ale pretože majú menšinový podiel na celkovej produkcii, nedokázali posunúť celkovú bilanciu odvetvia do plusu.

Z hľadiska výrobného zamerania vývoj ovplyvnil vysoký, takmer 18-percentný prepad produkcie na inžinierskych stavbách, ktoré významne prevýšili vplyv pozitívneho nárastu prác na budovách v tuzemsku o 1,7 percenta. Inžinierske stavby tvoria síce len necelú tretinu tuzemských výkonov stavebníctva, ich prepad bol však teraz taký významný, že ovplyvnil výsledok celého odvetvia.

Medziročný rast o 4,5 percenta zaznamenali tiež práce v zahraničí. Stavby realizované za hranicami SR sa podieľali na celkovom objeme stavebnej produkcie desiatimi percentami.

V súhrne za prvých šesť mesiacov roka 2022 dosiahla stavebná produkcia 2,6 miliardy eur, čo bola po zohľadnení inflácie v stálych cenách približne rovnaká hodnota ako pred rokom. Mierne, o 0,4 percenta, stúpol výkon domácej novej výstavby, ako aj práce na opravách a údržbe, o 0,9 percenta.

Ďalšie dôležité správy

obchod
Neprehliadnite

Barometer: Pociťujete zhoršovanie ekonomického prostredia?