V ankete TREND Barometer sme sa spýtali respondentov, či pociťujú zhoršovanie ekonomického prostredia. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 28. júla 2022 a pondelkom 1. augusta 2022 celkovo 61 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

40 % Čiastočne. Je cítiť slabší dopyt, no nevidíme známky prepadu

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava

U našich produktov v oblasti špeciálnych systémov sme zaznamenali zvýšený záujem. V ostatných oblastiach došlo k zníženiu dopytu.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Tak sa mi zdá, že sme v očakávaní krízy. Všetko sa spomalilo a keď prepad reálne príde, nikto sa tomu nebude čudovať. Obávam sa ale, že tie pesimistické očakávania krízu prehĺbia. Ale už som si zvykol, že vývoj trhu je hlavne o očakávanej budúcnosti a nie tak veľmi odrazom dneška.

Silvia Hallová, partnerka, Grant Thornton

Spomalenie ekonomiky síce ešte nevidíme vo výsledkoch našich klientov, ale cítime to v naladení manažmentov firiem. Mnohí sú presvedčení, že smerujeme k recesii. V tejto situácii však nemá zmysel pripúšťať si krízu. Práve naopak, úspešní budú tí, ktorí zostanú optimistickí a pripravia sa na zmenu situácie.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Do kín, na VOD a do TV prinášame festivalový a európsky film. Kiná stagnujú, alebo klesajú, festivaly a VOD platformy stúpajú. Platená lineárna TV sa drží a stále predstavuje dôležitý príjem. Budúcnosť je v hybridnej ponuke. Jeden produkt postupne, alebo naraz všade. Cieľ je mať dosah, alebo ideálne kontrolovať všetky úrovne distribúcie.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Cítime nepriamy dopad u našich klientov, ktorý je spojený s potrebou zadotovať prevažne podnikateľské aktivity. Tie sú primárnym zdrojom ich príjmov. V ťažších časoch ako sú tieto, sa ukazuje, aké je potrebné kumulovať a zveľaďovať majetok v obdobi rastu. Množstvo klientov má aj napriek situácii voľný kapitál na nové investície.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Ale výrazne sa predĺžili dodacie doby tovarov a technológií, zvýšili ich ceny, ako aj ceny energií a nárast inflácie komplikuje obchodné a dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Jednoducho nie je istota, že dodávatelia, ktorých máte dnes, tu budú aj zajtra.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry

Ján Majerský, managing director, Proma

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Martin Guttman, managing director, Tuli.sk

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY

Roman Malček, majiteľ, Redox

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas

 25 % Iné

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

Zhoršovanie situácie vidíme najmä na strane dodávateľov. Viaceré tovary, ktoré mali dodávatelia bežne skladom, sú nedostupné a očakávané ďalšie dodávky sú o niekoľko mesiacov, pol roka, rok.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko

Áno, pociťujeme zmeny v posledných týždňoch až mesiacoch najmä v správaní spotrebiteľov. Mení sa čiastočne štruktúra nákupov a u niektorých kategórií dochádza k zníženiu ich objemu. Spotrebitelia zvažujú dôslednejšie svoje nákupy, dávajú väčší pozor, aby nevyhadzovali potraviny, čo je pozitívny jav.

Peter Augustinič, executive director, DGT factory, a.s., Bratislava

Zhoršovanie ekonomického prostredia pociťujeme v našich biznisoch (dgtfactory.com a studioe.sk) najmä v podobe rapídne rastúcich nákladov, či už ide o personálne náklady alebo rast ceny materiálov. Dopyt po našich službách je zatiaľ +/- stabilný, ale očakávame diskusie so zákazníkmi (najmä v IT) o projektoch pre budúci rok. Nebude to jednoduché, ale kríza prináša aj príležitosti a na tie sa treba sústrediť. Pre DGT factory to znamená najmä získavanie projektov v zahraničí, v rámci Studia e je našou silnou stránkou špičkový inovatívny dizajn.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners

Zhoršenie ekonomického prostredia pociťujeme asi všetci. Máme za sebou náročné obdobie, ktoré prinieslo pandémiu, vojnu, infláciu a pred nami je riziko recesie, ktoré by spôsobilo nezamestnanosť a krach firiem. Z ekonomického hľadiska nás čaká náročné obdobie.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Záleží s kým, prípadne v akom časovom odstupe sa porovnávame. Všeobecne možno pozorovať postupný, ale kontinuálny prepad celej Európy v porovnaní so svetom. Žiaľ, Slovensku, ako malému kamienku z mozajky, sa nepodarilo za tridsať rokov výrazne znížiť, ani náskok západoeurópskych štátov. Argument, že máme banány aj v lete aj v zime neobstojí, to už skôr, že sa nám vracajú  "lídri" typu Biľak, Jakeš, Mohorita...

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Vzhľadom na naše primárne firemné zameranie na riadenie a optimalizácie v energetike pociťujeme zvýšený záujem o riešenia pre zvýšovanie energetickej efektívnosti. Celková ekonomická situácia ale nevyzerá dobre.  Ruskou vojnou a súvisiacou nestabilitou podporovaný neúmerný rast cien energií pravdepodobne posunie ekonomiku slabších krajín eurozóny do recesie. A Slovensko je už, žiaľ, v tejto skupine. Moc sa o tom nehovorí a ešte menej (reformných opatrení) sa robí. Na Slovensku absentuje spoločenská diskusia k vízii modernej otvorenej, vzdelanej a prosperujúcej spoločnosti. A prečo ? Lebo ozajstné reformy, ktoré by takýto progres priniesli  presahujú horizont volebného obdobia. A kto má takúto diskusiu začať a viesť? To je úlohou politických a spoločenských elít. A tu máme problém. Slovenská spoločnosť si vyberá politické elity, ktorým pojmy vízia, stratégia a spoločenská zodpovednosť veľa nehovoria. A hlas tých ostatných nie je veľmi počuť, alebo je prekričaný hlasnou rozpravou o takmer nepodstatných záležitostiach. Obávam sa, že ideme do ťažkého obdobia.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Výrazne. Na poklese dopytu to síce zatiaľ nie je vidieť, no na mnohých iných indikátoroch už áno.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Vnímame mimoriadny nárast vstupných faktorov, tlak na naše ceny a zvýšený záujem o naše služby, keďže firmy a lídri sú uvedomujú hodnotu kvalitnej komunikácie v každom čase. A najmä v súčasnom období.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company

Po covide sa podnikatelia vyrovnávajú s následkami konfliktu, hlavne s energetickou krízou. Ak k tomu pripočítame rekordnú infláciu, problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a reálnu hrozbu celosvetovej recesie, na pozitívny ekonomický sentiment tu nie je veľký priestor.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava

Cítime vysokú nestabilitu, jednak v skokovom náraste cien materiálov a energii. Tiež v logistike, keď aj objednané tovary meškajú s dodaním mesiace. Jednoducho chýba stabilita a riziko stavebných dodávok je neúmerne vysoké

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Celý  svet je dnes "rozbitý" a predvídať, čo bude, je ťažšie ako kedykoľvek predtým; obávam sa, že najhoršie ešte len príde. V advokácii to zrejme zatiaľ necítiť, ale ak sa dostane do problémov celá ekonomika, nebude možné, aby sa vyhli oblasti poskytovania právnych služieb.

Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Aktuálna situácia v priemysle je značne napätá. Ceny materiálov a energií sú veľmi vysoké a zároveň mimoriadne rozkolísané. Firmám to spôsobuje problémy pri plánovaní, pretože nevedia, aké budú ceny energií a vstupných surovín pri dodaní produktu. Kým v roku 2009 sme prechádzali dopytovou krízou, teraz podniky zápasia s krízou surovinovou. Dnes majú mnohé firmy objednávky na roky dopredu, chýbajú im však materiály z ktorých vyrábať. Dôležité bude cez kurzarbeit udržať zamestnanosť, pretože ak objednávky sú, podniky si nemôžu dovoliť zamestnancov stratiť. Zastávame názor, že najlepší sociálny balíček je zamestnaný človek.

Peter Michajlov, konateľ a výkonný riaditeľ , SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Bratislava

Aj napriek tomu, že naše ekonomické prostredie považujem dlhodobo za stabilné, je dnes k dispozícii veľké množstvo indícii, vedúcich k pesimistickejším náladám. V našom konkrétnom prípade vidím zmeny napríklad v oblasti hypoték, kedy trh obecne chladne a očakávajú sa cenové korekcie.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

 17 % Minimálne. Ekonomiku považujeme za relatívne stabilnú

Dennis Fino, CEO, Barney Studio   

Vnímam, že ak niekto niečo chce, aj tak si to kúpi, ale možno v menšom množstve. V našom sektore nevidím žiadne známky poľavovania, ale vnímam, že ľudia o trochu viac premýšľajú nad svojimi výdavkami.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park

V súkromnom živote to pociťuje každý, rastúcim cenám a vplyvom inflácie sa prakticky nedá vyhnúť. V podnikaní je to však nateraz stabilné, tu zhoršovanie prostredia pociťujeme menej. Ako nové nedávno otvorené zariadenie sa na záujem klientov nemôžme sťažovať.

Martin Cígler, Martin Cígler, CEO , Solitea

Stále platí, že vďaka IT môžu firmy optimalizovať svoje vnútorné procesy a reagovať tak na negatívne vplyvy ekonomického prostredia. A aj sa tak deje, preto u nás v Solitey zatiaľ žiadne negatívne dopady nepozorujeme.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o., Bratislava 

Odpoveď na túto otázku veľmi závisí od odvetvia, v ktorom sa spoločnosť pohybuje. V oblasti IT momentálne pozorujeme stabilnú situáciu na trhu.

Alica Orda Oravcová, prezidentka, Daňové fórum Slovenska

Našej firmy sa našťastie zatiaľ zhoršujúce sa ekonomické podmienky priamo nedotkli. Avšak, pri komunikácii s niektorými klientmi evidujeme dopady negatívnych zmien najmä z dôvodu absencie niektorých surovín ako aj markantné zvýšenie ceny vstupov. Preto sa aj interne pripravujeme na potenciálne problémy v budúcnosti.

Radúz Dula, country manager Slovensko, amazingplaces.sk

Na väčšinu produktov a služieb je dopyt vyšší. Avšak tam kde ide o služby náročné na personál a vybrané suroviny je problém na strane dodávateľov. Napr. letecký priemysel, stavebníctvo aj gastronómia.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Ekonomika je zatial u nas relativne stabilná. Samozrejme cítiť nárast nákladov. Z pohľadu predajov je to stabilné, ale výrazne ťažšie. Nejde to len tak samo. Samostatná kapitola je tlak na rast miezd.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

13 % Výrazne. Dopyt po našich tovaroch a službách prudko poklesol

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873

Zhoršovanie pociťujem v každom ohľade. Enormne narástli náklady prakticky na všetky vstupy – hlavne na energie, obalový materiál, cukor, dopravu a pod. Nárast predajných cien zďaleka nekompenzuje nárast cien výroby. Okrem toho v segmente nealko nápojov prudko klesá spotreba. Celková situácia je nepriaznivá.

Martina Kalmanová, konateľka, Snico

V priebehu 12 mesiacov sme boli nútení 3x zvýšiť ceny. Suroviny nie sú, ak áno, tak v horšej kvalite, za výrazne vyššie ceny a doba dodania sa tiež výrazne predĺžila. Situácia je tak zlá, ako si staršie ročníky ani nepamätajú!

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer

Spolu s prudkým nárastom vstupov, najmä energií sa dostávame do circulus vitiosus nášho fungovania. Zároveň signifikantné zneistenie prináša aj vládny chaos vyhlásení a "podpory" kedy nie je možné sa oprieť o štát a tak spolu čeliť kríze, ktorú práve zažívame resp. v tej najvypuklejšej podobe nás čaká v závere tohto roka.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Kreatívny priemysel dostal po krížoch už počas dvoch rokov korony a k tomu sa pridala ukrajinská kríza.  Pokračuje to energetickou krízou. Celkovému ekonomickému prepadu napomáha aj strata dôvery v kultivovanú a čestnú politiku. Ustáť tieto tlaky a nepodľahnúť panike chce pokojnú myseľ a skúsený krízový manažment.

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.

Embargo zasiahlo viacerých našich odberateľov, čo sa prejavuje v nižšej spotrebe našich produktov.

5 % Vôbec. Darí sa nám lepšie ako doteraz

Milan Kúdela, konateľ konzultačnej spoločnosti GINALL&ROBINSON s.r.o.,

V oblasti poskytovania služieb ekonomického a daňového poradenstva sa nezmenil objem objednávaných služieb, ale skôr ich štruktúra. Klienti objednávajú poradenstvo v oblasti budovania osobných holdingov na ochranu osobného a firemného majetku, služby v oblasti zlepšenie interných riadiacich procesov a z oblasti nastavenia spoločnosti pre prípadného investora.

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Firmám pomáham zlepšovať ich cash flow a to cez optimalizáciu nákladov, takže v prichádzajúcom ťažšom období pre firmy očakávam skôr vyšší záujem o znižovanie nákladov a tým pádom aj o moje služby.