Kvôli starnutiu obyvateľstva a nedostatočnému počtu detí sa však slovenská populácia začne dlhodobo zmenšovať. Bod zlomu by mal nastať počas nasledujúcej dekády. Zrejme okolo roku 2022, vyplýva z ostatných prognóz Výskumného demografického centra (VDC) a najnovších demografických štatistík.

Štatistický úrad SR ešte niektoré hlavné demografické čísla za vlaňajšok oficiálne nezverejnil. Z údajov zverejnených VDC však vyplýva, že stredná dĺžka života muža vlani dosiahla 72,90 roka, dĺžka života ženy 79,61 roka. Obe pohlavia tak vykázali oproti roku 2012 rast.

Ide o očakávanú dĺžku života pri narodení, ak by úmrtnosť jednotlivých populačných ročníkov zostala rovnaká ako vlani. Úmrtnosť v určitom veku však s rastúcou dĺžkou života klesá. Deti narodené vlani sa tak v priemere dožijú viac ako vyššie spomínané obdobia.

Muži citeľný rozdiel v dĺžke dožitia v porovnaní so ženami v ostatných rokoch postupne zmenšujú. Dĺžka života mužov dokonca rastie i o niečo rýchlejšie ako predpokladali prognózy OSN či Európskej komisie z roku 2012. Na svedomí to môže mať vyššia efektivita miestneho zdravotníctva alebo zdravší životný štýl miestnych obyvateľov.

Slovenskí muži sťahujú náskok žien v dĺžke života

Priemerná dĺžka života na Slovensku

Na rastúcu dĺžku života bude od roku 2017 naviazaný i dôchodkový vek. Ten sa tak bude s postupom času zvyšovať o zhruba dva mesiace za rok. V súčasnosti je pre väčšinu obyvateľov stanovený na vek 62 rokov.

Voči západným krajinám priemerná dĺžka života na Slovensku stále zaostáva. Pre porovnanie, priemerný Čech sa vlani dožil 75,23 roka, priemerná Češka 81,13 roka.

Priemerný počet detí na jednu ženu, teda takzvaná úhrnná plodnosť, sa vlani v SR zvýšila o dve tisíciny na 1,339 dieťaťa na ženu. To je už po 25. rok menej ako hodnota potrebná na dlhodobé udržanie populácie prirodzeným prírastkom (v súčasnosti okolo 2,07 dieťaťa na ženu). Stále sa však vlani viac detí narodilo (54 823) ako obyvateľov zomrelo (52 089). Prirodzeným prírastkom Slovensko získalo 2 734 obyvateľov.

Zahraničným sťahovaním SR vlani získala 2 379 obyvateľov, čo je najmenej od roku 2003.