„Výsledky žiakov zo znevýhodnených skupín obyvateľstva boli v porovnaní s ich rovesníkmi o polovicu horšie,“ uvádza sa v správe. EK preto odporučila, aby čo najviac detí chodilo do materských škôl.

Zároveň EK upozornila aj na vysokú mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorá pri Rómoch podľa odhadov dosahuje 58 percent.

Jedným z dôvodov zhoršujúcich sa výsledkov detí bola podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR absencia povinnej predškolskej dochádzky.

„Nízku účasť detí v predškolskom procese riešime práve zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktoré plánujeme zaviesť už od roku 2020,“ uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Ako doplnili, od roku 2021 by sa mal zabezpečiť právny nárok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od štyroch rokov a od roku 2022 právny nárok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od troch rokov.

Podľa ministerstva školstva dôsledky zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania bude možné vidieť v horizonte piatich rokov, keď títo žiaci absolvujú celonárodné testovanie piatakov. „Očakávame zlepšenie týchto výsledkov,“ uviedlo ministerstvo školstva.

EK poukázala aj na ďalšie kritické oblasti v súvislosti so školstvom. Ide napríklad o problematické začlenenie Rómov do procesu vzdelávania či na nízke investície do školstva či nízke platy učiteľov.