V roku 2022 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítajú, stúpol zo zhruba 71,80 eura na takmer 74,50 eura.

Od nového roka sa zvyšujú aj úrazové dávky o 1,6 percenta. Vyššie budú aj dávky materské a tehotenské. Pripomenula to hovorkyňa Sociálnej poisťovne (SP) Zuzana Dvoráková.

Zvyšuje sa nemocenské

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2022, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje skoro 41 eur. ,,Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak SP vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 270,30 eura," spresnila hovorkyňa.

Sociálna poisťovňa k dnešnému dňu priznala kompenzácie viac ako 45 tisícom diskriminovaných žien i mužov
Neprehliadnite

Od nového roka sa zvyšujú povinné príspevky do 2. piliera

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu takmer 56 eur. Znamená to, že materské bude SP vyplácať maximálne vo výške 1 676,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci, alebo vo výške 1 732,10 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2022 predstavuje hodnotu zhruba 41 eur. Dávka ošetrovné, ktorú SP podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 573,70 eura. ,,Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, sa vyplatí mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské," dodala hovorkyňa.

Prilepšia si aj mamičky

Tehotenské sa vyplatí v minimálnej dennej výške zhruba 7,45 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 223,50 eura pri 30-dňovom mesiaci, alebo 231 eura pri 31-dňovom mesiaci. V maximálnej dennej výške ide asi o 11,17 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci, alebo 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Štát konečne napráva krivdu na najstarších dôchodcoch.
Neprehliadnite

Seniori si po novom roku prilepšia, dôchodok bude vyšší

Od 1. januára 2022 sa budú zvyšovať aj úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 percenta. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Stúpla suma odškodného

Aj tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. ,,Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2022 bude 59 651,70 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2022 zvyšuje na 59 651,70 eura," vyčíslila hovorkyňa.

Socialna poistovna
Neprehliadnite

Sociálna poisťovňa bude v budúcom roku hospodáriť takmer s 10 miliardami eur

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2022 predstavovať 29 826,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 bude vo výške 2 983,50 eura. Na hodnotu 2 983,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.